Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe Bochnia - SIGMA

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe to nowa forma kształcenia zawodowego

Przedstawiamy krótki przewodnik po KKZ

Co to jest KKZ?

KKZ to Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy - prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji.

Dla kogo jest KKZ?

Kwalifikacyjny kurs zawodowy adresowany jest do osób dorosłych, zainteresowanych uzyskiwaniem i uzupełnianiem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Co daje KKZ?

Kwa­li­fi­ka­cyj­ne kur­sy za­wo­do­we da­ją moż­li­wość przy­go­to­wa­nia się do przy­stą­pie­nia do eg­za­mi­nu zawodowego przed OKE (Okrę­go­wą Ko­mi­sją Eg­za­mi­na­cyj­ną). 

Kur­sy te da­ją moż­li­wość prze­kwa­li­fi­ko­wa­nia się i zdo­by­cia za­wo­du. Ab­sol­went kur­su otrzy­mu­je za­świad­cze­nie o ukoń­cze­niu kwa­li­fi­ka­cyj­ne­go kur­su za­wo­do­we­go.

Oso­ba, któ­ra ukoń­czy kwa­li­fi­ka­cyj­ny kurs za­wo­do­wy i zda eg­za­min zawodowy w za­kre­sie da­nej kwa­li­fi­ka­cji, otrzy­mu­je świa­dec­two po­twier­dza­ją­ce zdanie egzaminu zawodowego (tytuł Technika).

 

PRZYKŁAD :

Ukończyłeś Szkołę Zawodową- zapisujesz się do Naszego 

3–letniego LO – wybierasz jeden z kursów np. Technik Usług Kosmetycznych

Zdobywasz jednocześnie wiedzę i kwalifikacje zawodowe.

 

 

Kursy kwalifikacyjne w Bochni — zapraszamy do placówki edukacyjnej Sigma!

Jeśli cenisz sobie zdobywanie nowego wykształcenia, poszerzanie własnych kwalifikacji i umiejętności, nasza placówka edukacyjna Sigma to miejsce dla Ciebie! Znajdujemy się m.in. w Bochni, gdzie odbywają się kursy kwalifikacyjne, pozwalające na zdobycie nowego zawodu. To elastyczna metoda nauczania, która skierowana jest dla osób kończących gimnazjum lub ośmioklasowy system nauczania. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, zapewniając szeroką ofertę kierunków, w jakich możesz się kształcić. Możesz rozpocząć kursy zawodowe w Bochni, a są to między innymi: fryzjer/technik usług fryzjerskich, florysta, technik administracji, technik informatyk, technik usług kosmetycznych, technik rachunkowości, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekunka dziecięca czy opiekunka środowiskowa.

Nasze kursy i szkolenia zawodowe w Bochni prowadzone są zgodnie z podstawą programową przyjętą dla danego zawodu. Wszystko po to, byś na koniec bez problemu zdał egzamin zawodowy zewnętrzny organizowany przez OKE. W placówce edukacyjnej Sigma zajęcia organizowane są w taki sposób, byś mógł zdobyć nie tylko wiedzę teoretyczną, lecz przede wszystkim praktyczną, która jest niezastąpiona na rynku pracy. Naszą placówkę wyróżnia profesjonalna kadra, nastawiona na przekazywanie wiedzy. Szkolenia zawodowe w Bochni odbywają się dodatkowo w miłej atmosferze, sprzyjającej zapamiętywaniu i poszerzaniu horyzontów zawodowych.

Kursy kwalifikacyjne w Bochni odbywają się w trybie weekendowym oraz zaocznym, co pozwala na pogodzenie pracy z nauką. Obecnie to bardzo duża zaleta, która sprawia, że nie musisz rezygnować z dalszego rozwoju w imię konieczności zatrudnienia. Co ważne, proponowane przez nas kursy, szkolenia w Bochni i innych miastach, gdzie się znajdujemy, dobieramy z uwzględnieniem obecnego zapotrzebowania na rynku pracy. Wszystko po to, by umożliwić Ci zdobycie atrakcyjnego zawodu, który przyniesie Ci dobrze płatną pracę w przyszłości. Pamiętaj, że kursy zawodowe nie muszą być jedynie sposobem na zdobycie wykształcenia. Mogą również stanowić doskonałą formę uzupełnienia własnych kwalifikacji.

Kursy zawodowe kwalifikacyjne — jak przebiegają w naszych szkołach?

Na co musisz się przygotować, decydując się na szkolenia i kursy zawodowe w Bochni w naszej szkole? Mimo że kursy kwalifikacyjne są elastycznym sposobem zdobywania wykształcenia, to zostają zwieńczone egzaminem zewnętrznym, do którego przygotowujesz się podczas trwania zajęć przez cały rok. Wszystkie lekcje obejmują zagadnienia, które są w podstawie nauczania. Od początku kładziemy nacisk na zdobywanie wiedzy z najważniejszych tematów, które najczęściej pojawiają się na egzaminie, a jednocześnie są potrzebne do efektywnego wykonywania zawodu.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy w Bochni przeprowadzany jest tak, byś stopniowo nabywał potrzebną wiedzę do zdobycia uprawnień. Egzamin końcowy organizuje się dwukrotnie w ciągu roku przez OKE. Po jego zdaniu uzyskujesz jako absolwent świadectwo potwierdzające nabycie kwalifikacji. Co ważne, robimy wszystko, by każdy nasz kursant na etapie zdawania egzaminu czuł się dobrze przygotowany. Dążymy bowiem do tego, by uzyskanie dyplomu było jedynie formalnością. Jeśli jednak przejdziesz kurs zawodowy w Bochni, lecz nie przystąpisz do egzaminu, otrzymasz zaświadczenie o odbyciu szkolenia. Warto jednak podkreślić, że takie przypadki zdarzają się niezwykle rzadko.

Co ważne, kursy w Bochni w naszej placówce Sigma przeprowadzane są w odpowiednio wyposażonych salach, które umożliwiają zdobywanie praktycznej wiedzy. Dbamy również o miłą atmosferę oraz niewielkie grupy osób, w których nauczyciel ma szansę dotrzeć do każdego uczestnika kursu, aby wytłumaczyć i wyjaśnić wszelkie zagadnienia. Możesz być zatem pewny, że wyjdziesz od nas odpowiednio przygotowany!

Kwalifikacyjny kurs zawodowy w Bochni — dlaczego warto zrobić go właśnie u nas?

Polecamy nasz kwalifikacyjny kurs zawodowy w Bochni z wielu względów. Jednym z nich jest oczywiście profesjonalna kadra nauczycielska, która zaraża pasją i zaangażowaniem. Podczas zajęć czerpią oni z nowoczesnych metod nauczania. Dopasują poziom lekcji do danej grupy, a także jej możliwości. Wszystko po to, aby pomóc uczestnikom odkryć ich potencjał, a także zmotywować do dalszej pracy. Taki sposób postępowania jednocześnie wpływa na fakt, że osoby uczą się efektywniej i szybciej zdobywają wiedzę. Kursy kwalifikacyjne w Bochni organizowane w naszych placówkach są nie tylko okazją do zdobycia umiejętności, lecz także szansą na nawiązanie nowych znajomości i przyjaźni. Możesz zatem tworzyć kontakty zawodowe i wykorzystywać je w przyszłości. Co ważne, wiele osób ma później okazję realizować praktyki zawodowe, podczas których zdobywają wiedzę praktyczną i nabywają doświadczeń.

Kursy zawodowe w Bochni, które proponujemy są odpowiedzią na zapotrzebowanie rynkowe. Wszystko po to, byś mógł zdobyć u nas atrakcyjny zawód, dający przewagę na rynku pracy. Obecnie to ogromna zaleta. Co ważne, z naszych kursów korzystają zarówno osoby, które same decydują się na poszerzanie swoich umiejętności, jak i uczestnicy, którzy zostali wysłani przez swojego pracodawcę. Musisz wiedzieć, że kurs kwalifikacyjny w Bochni to świetny sposób na uzupełnienie wiedzy i otrzymanie awansu lub znalezienie wymarzonej pracy. U nas otrzymujesz nie tylko wiedzę, lecz także wsparcie oraz mentorstwo od naszych nauczycieli. Inwestycja w naukę to droga do osiągnięcia sukcesu zawodowego oraz wyznaczonych celów. W naszej szkole chcemy towarzyszyć Ci na tej drodze, zapewniając najlepsze warunki do rozwoju i pomagając odkrywać Twój potencjał.

Kursy i szkolenia zawodowe w Bochni — jak się zapisać?

Jeśli jesteś przekonany co do tego, że chcesz się rozwijać i zdobywać nowe umiejętności, pozostaje jedynie zapisanie się do naszej szkoły! Wielka przygoda zawsze zaczyna się od pierwszego kroku, który często najtrudniej zrobić. Właśnie dlatego wiemy, że przejście do działania nie jest łatwe. Chcemy, by u nas było to prostsze. Proponujemy zatem zapisy online na kwalifikacyjne kursy zawodowe w Bochni. Wystarczy, że wypełnisz formularz, a my odezwiemy się do Ciebie i wyjaśnimy, jakie dokumenty musisz nam dostarczyć, by zostać umieszczony na liście uczniów. Dla osób niezdecydowanych, które chciałyby zaczerpnąć więcej informacji, zapewniamy także formularz kontaktowy, gdzie możesz zadać nam pytanie dotyczące dowolnego kierunku. Nasi pracownicy sprawnie odpisują na wszelkie maile, a w razie potrzeby są dostępni także pod telefonem.

Szkolenia zawodowe w Bochni odbywają się głównie w weekendy. Zjazdy zwykle organizowane są co dwa tygodnie. Staramy się zapewnić maksymalnie elastyczny plan, by ułatwić Ci godzenie pracy z nauką. Co ważne, kwalifikacyjne kursy zawodowe w Bochni zaczynają się jesienią lub wiosną. By zostać wpisanym na listę uczestników, trzeba nie tylko dostarczyć potrzebne dokumenty, lecz również zaświadczenie lekarskie. Nie musisz jednak o nic się obawiać, nasi pracownicy wszędzie Cię pokierują.

Naszą szkołę Sigma ukończyło już wielu uczniów, którzy polecają placówkę innym. Dzięki temu prowadzimy zapisy cały rok. Stale też staramy się poszerzać dostępne kursy, badamy rynek i dostosowujemy pod niego ofertę. Chcemy, by nasi Słuchacze mogli zdobywać prestiżowe zawody, zapewniające konkurencyjność na rynku pracy. Co ważne, wszystko to odbywa się u nas w miłej, przyjaznej atmosferze, która sprzyja kształceniu i zapamiętywaniu. Odkryj swój potencjał razem z nami. Zapraszamy do szkoły Sigma!

X

Cenimy Twoją prywatność

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies i podobne technologie, które mogą służyć do personalizacji reklam. Szczegóły w naszej polityce prywatności. Dodatkowe informacje tutaj

Pliki cookies wykorzystywane do zapewnienia podstawowych funkcjonalności strony

Pliki cookie używane do monitorowania korzystania z naszej strony i personalizacji reklam

X

Drogi Użytkowniku Internetu,

Wiele stron internetowych zapisuje na Twoim komputerze, a dokładniej w schowku konkretnej przeglądarki (Firefox, Internet Explorer, Chrome i inne) na Twoim koncie użytkownika komputera lub telefonu, na którym łączysz się z Siecią, tzw. pliki cookie.

Zazwyczaj pliki cookie są bardzo pożyteczne. Dzięki nim zapamiętywane są Twoje indywidualne ustawienia i dzięki nim możesz się zalogować do swojej poczty.

Autorzy stron internetowych wiedzą dzięki nim, jak wielu użytkowników do nich zagląda i co konkretnie czytają, a co obchodzą z daleka.

Informacje zbierane przy użyciu plików cookie mogą też służyć do zbierania informacji o Tobie w celach handlowych. Np. jeżeli często wchodzisz na strony o książkach, będziesz widział więcej reklam księgarni.

Na szczęście, jeżeli uważasz, że obecność plików cookie narusza Twoją prywatność, możesz w każdej chwili je wyłączyć albo dla konkretnej witryny albo w ogóle dla wszystkich połączeń z Twojej przeglądarki.

W przeglądarce Mozilla Firefox

W menu "Narzędzia" wybierz "Opcje" i w nich zakładkę "Prywatność".

Przeglądarka daje Ci możliwość zaznaczenia, że nie chcesz być śledzony w ogóle albo usunięcia pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn.

W przeglądarce Microsoft Internet Explorer

W menu "Narzędzia" wybierz "Opcje internetowe" i w nich zakładkę "Prywatność".

Specjalnym suwakiem możesz regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem "Witryny" zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.

W przeglądarce Google Chrome

W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki wybierz "Narzędzia" a potem "Wyczyść dane przeglądania...". Oprócz możliwości czyszczenia plików cookie, znajduje się tam link "Więcej informacji", który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki.

W przeglądarce Opera

Przyciskiem "Opera" w lewym górnym rogu otwórz menu i wybierz w nim "Ustawienia" i dalej "Wyczyść historię przeglądania...".

Oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików cookie, jest tam też przycisk "Zarządzaj ciasteczkami..." prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn.

W przeglądarce Apple Safari

W menu "Safari" wybierz "Preferencje" i w nich zakładkę "Prywatność". Znajdziesz w niej liczne opcje dotyczące plików cookie.

W telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych

Każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia mobilnego.