Liceum dla dorosłych

Prowadzone przez nas liceum jest szkołą zaoczną, posiadającą uprawnienia szkoły publicznej.

liceum dla dorosłych


Liceum ogólnokształcące dla Dorosłych SIGMA to szkoła 3-letnia i 4-letnia, w której mogą się uczyć absolwenci:

Gimnazjum --> nauka trwa 3 lata
Szkoły Podstawowej (8-klasowej - starej) --> nauka trwa 3 lata
Szkoły Podstawowej (8-klasowej - nowej) --> nauka trwa 4 lata

Nauka za darmo przez cały czas kształcenia

Zajęcia odbywają się w weekendy co 2 tygodnie

A jeśli ukończyłeś: 
Zasadniczą Szkołę Zawodową (2 lub 3-letnią)
zapraszamy do --> 2-letniego Liceum po ZSZ

Po ukończeniu szkoły uczniowie mogą zdawać maturę.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja trwa

Nie czekaj - Zapisz się już dziś!

Plan nauczania
Lp. Przedmioty
Język polski
2 Język angielski
3 Historia
4 Wiedza o społeczeństwie
5 Matematyka
6 Fizyka
7 Chemia
8 Biologia
9 Geografia
10 Podstawy przedsiębiorczości
11 Informatyka

 

 

 

top