Liceum po ZSZ (3 letnie) Bochnia - SIGMA

Prowadzone przez nas liceum jest szkołą zaoczną, posiadającą uprawnienia szkoły publicznej. 

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co dwa tygodnie.

Opłata: 119 zł/miesiąc - 10 rat w roku. 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych SIGMA to szkoła, w której mogą się uczyć absolwenci:

  • Zasadniczej Szkoły Zawodowej

  • Szkoły branżowej I stopnia 

Nauka trwa 3 lata. (zajęcia rozpoczynają się od III semestru (od drugiej klasy)

dlatego okres nauczania trwa 6 semestrów, czyli 3 lata).

Po ukończeniu szkoły uczniowie mogą zdawać maturę.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Nie czekaj - Zapisz się już dziś!

Plan nauczania
Lp. Przedmioty
1 Język polski
2 Język angielski
3 Historia
4 Wiedza o społeczeństwie
5 Matematyka
6 Fizyka
7 Chemia
8 Biologia
9 Geografia
10 Podstawy przedsiębiorczości
11 Informatyka

 

 

 

 

 

top