Asystentka stomatologiczna Bochnia - SIGMA

ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA współpracuje bezpośrednio ze stomatologiem

i pacjentem oraz przygotowuje do pracy gabinet dentystyczny,

zgodnie z zasadami obowiązującymi w stomatologii.

Na tym kierunku nauczysz się asystowania lekarzowi dentyście podczas:

wykonywania zabiegów, przygotowywania i przechowywania leków, narzędzi,

konserwowania sprzętu stosowanego w stomatologii

oraz wykonywania czynności administracyjnych i prowadzenia dokumentacji

związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego.

Perspektywy pracy: 

- gabinety  stomatologiczne,

- oddziały chirurgii szczękowej,

- kliniki i poradnie dentystyczne,

- odziały chirurgii twarzowo - szczękowej.

 

 

 

 

kierunek uzyskał pozytywną opinię Ministerstwa Zdrowia

  • Nauka trwa 1 rok tj. 2 semestry
  • Zajęcia odbywają się w 3 dni w tygodniu, piątek (po południu), sobota i niedziela
  • Praktyka zawodowa - 140 godzin (4 tygodnie) w trakcie nauki
  • Absolwenci szkoły uzyskują świadectwo ukończenia szkoły oraz - po zdaniu egzaminu przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną - dyplom ASYSTENTKI STOMATOLOGICZNEJ
  • Wydajemy suplement do dyplomu również w języku angielskim lub niemieckim, lektorat języka obcego - w zależności od decyzji większości słuchaczy: j. angielski, j. niemiecki
Plan nauczania
Lp. Przedmioty
teoretyczne:
1 Podstawy działalności gospodarczej w ochronie zdrowia
2 Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia
3 Bezpieczeństwo i higiena pracy w ochronie zdrowia
4 Kompetencje personalne i organizacja zespołów
5 Zarys  anatomii, patofizjologii i pierwsza pomoc
6 Działalność zawodowa asystentki stomatologicznej
7 Prowadzenie dokumentacji medycznej i finansowej
8 Język obcy w stomatologii
9 Język migowy
praktyczne:
10 Przygotowanie gabinetu dentystycznego
11 Asystowanie lekarzowi dentyście
12 Praktyki zawodowe
obowiązkowo:
Egzamin potwierdzający kwalifikację MED.01. odbywa się pod koniec II semestru

 

 

Nie czekaj - Zapisz się już dziś!