Asystentka stomatologiczna

Asystentka stomatologiczna :

Absolwent szkoły zdobywa umiejętności do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) przygotowywania gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty do pracy;

2) asystowania lekarzowi dentyście podczas wykonywania zabiegów;

3) przygotowywania i przechowywania leków, materiałów, narzędzi oraz konserwowania na bieżąco sprzętu stosowanego w stomatologii;

4) wykonywania czynności administracyjnych i prowadzenia dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego.

Opiekun medyczny

 

kierunek uzyskał pozytywną opinię Ministerstwa Zdrowia

  • Nauka trwa 1 rok tj. 2 semestry

  • Zajęcia odbywają się 3 dni w tygodniu, piątek (po południu), sobota i niedziela

  • Praktyka zawodowa - 4 tygodnie

  • Absolwenci szkoły uzyskują świadectwo ukończenia szkoły oraz - po zdaniu egzaminu przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną - dyplom ASYSTENTKI STOMATOLOGICZNEJ

  • Wydajemy suplement do dyplomu również w języku angielskim lub niemieckim, lektorat języka obcego w pomocy społecznej - w zależności od decyzji większości słuchaczy: j. angielski, j. niemiecki lub j. włoski

Nie czekaj - Zapisz się już dziś!

Plan nauczania
Lp. Przedmioty
teoretyczne:
1 Bezpieczeństwo i higiena pracy
2 Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
3 Język obcy w ochronie zdrowia
4 Propedeutyka w ochronie zdrowia
5 Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii
6 Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia
7 Język migowy
8 Organizacja ochrony zdrowia
9 Technologie informatyczne
praktyczne:
10 Pracownia zasad i techniki pracy asystentki stomatologicznej
11 Działalność profilaktyczno-lecznicza
12 Praktyki zawodowe
dodatkowo:
13 Podstawy przedsiębiorczości - dla osób, które nie miały tego przedmiotu w szkole średniej

Zostaw maila.

Prześlemy Ci najnowsze informacje.

top