Technik farmaceutyczny

Technik farmaceutyczny wykonuje pracę związaną z wytwarzaniem,

analizą, kontrolą oraz obrotem produktami leczniczymi

i materiałami medycznymi.

Sporządza i wytwarza produkty lecznicze.

 

Perspektywy pracy:


- apteki,
- hurtownie farmaceutyczne,
- zakłady przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego ,
- zakłady przetwórstwa zielarskiego,
- laboratoria przemysłu chemicznego, zielarskiego, spożywczego,
- laboratoria przemysłowo-badawcze,
- stacje sanitarno-epidemiologiczne,
- inspekcje farmaceutyczne,
- własna działalność gospodarcza.

 

 

 

kierunek uzyskał pozytywną opinię Ministerstwa Zdrowia

 

  • Nauka trwa 2,5 roku tj. 5 semestry

  • Zajęcia odbywają się 5 dni w tygodniu w formie dziennej

  • Praktyka zawodowa - 4 tygodnie - w trakcie nauki

  • Absolwenci szkoły uzyskują świadectwo ukończenia szkoły oraz - po zdaniu egzaminu przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną - dyplom TECHNIKA FARMACEUTY

  • Wydajemy suplement do dyplomu również w języku angielskim lub niemieckim, lektorat języka obcego w pomocy społecznej - w zależności od decyzji większości słuchaczy: j. angielski, j. niemiecki lub j. włoski

 
Lp. Przedmioty
ogólnokształcące:
1 Wychowanie fizyczne
teoretyczne:
2 Podstawy prawa pracy i działalności gospodarcze
3 Język obcy zawodowy
4 Bhp w ochronie zdrowia
5 Propedeutyka zdrowia
6 Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia
7 Kompetencje personalne i organizacja zespołów
8 Pierwsza pomoc w zagrożeniach życia i zdrowia
9 Podstawy psychologii i etyki zawodu
10 Organizacja ochrony zdrowia
11 Język migowy
12 Technologia postaci leku
13 Farmakologia
14 Chemia i analiza leków
15 Farmakognozja
praktyczne:
16 Pracownia technologii postaci leków
17 Pracownia analizy leków
18 Pracownia farmakognozji
19 Świadczenia farmaceutyczne
20 Praktyki zawodowe
dodatkowo:
21 Podstawy przedsiębiorczości-zajęcia prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie  edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu
obowiązkowo:
Egzamin potwierdzający kwalifikację MED.09. odbywa się pod koniec V semestru

 

 Nie czekaj - Zapisz się już dziś!

 

top