Technik farmaceutyczny Bochnia - SIGMA

TECHNIK FARMACEUTYCZNY zajmuje się obsługą pacjentów w aptekach

i punktach aptecznych.

Posiada podstawowe, niezbędne informacje z zakresu farmacji i medycyny,

potrafi określać właściwości leków, wskazywać właściwy sposób ich zażywania

oraz przechowywania.

Ściśle współpracuje z farmaceutą i pozostaje pod jego nadzorem.

Na tym kierunku nauczysz się sporządzać i wytwarzać produkty lecznicze

i wyroby medyczne oraz inne produkty dopuszczone do obrotu na podstawie

ustawy „Prawo farmaceutyczne”, a także przeprowadzać ich analizę i kontrolę.

Ponadto dowiesz się jak udzielać fachowej porady farmaceutycznej i informacji o lekach.

Perspektywy pracy:

- apteki,

- hurtownie farmaceutyczne,

- zakłady przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego,

- zakłady przetwórstwa zielarskiego,

- laboratoria przemysłu chemicznego, zielarskiego, spożywczego,

- laboratoria przemysłowo-badawcze,

- stacje sanitarno-epidemiologiczne,

- inspekcje farmaceutyczne. 

 

 

kierunek uzyskał pozytywną opinię Ministerstwa Zdrowia

  • Nauka trwa 2,5 roku tj. 5 semestry

  • Zajęcia odbywają się 5 dni w tygodniu w formie dziennej

  • Praktyka zawodowa - 210 godzin (6 tygodni) - w trakcie nauki

  • Absolwenci szkoły uzyskują świadectwo ukończenia szkoły oraz - po zdaniu egzaminu przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną - dyplom TECHNIKA FARMACEUTYCZNEGO

  • Wydajemy suplement do dyplomu również w języku angielskim lub niemieckim, lektorat języka obcego - w zależności od decyzji większości słuchaczy: j. angielski, j. niemiecki

Plan nauczania

Lp. Przedmioty
ogólnokształcące:
1 Wychowanie fizyczne
teoretyczne:
2 Podstawy prawa pracy i działalności gospodarcze
3 Język obcy zawodowy
4 Bhp w ochronie zdrowia
5 Propedeutyka zdrowia
6 Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia
7 Kompetencje personalne i organizacja zespołów
8 Pierwsza pomoc w zagrożeniach życia i zdrowia
9 Podstawy psychologii i etyki zawodu
10 Organizacja ochrony zdrowia
11 Język migowy
12 Technologia postaci leku
13 Farmakologia
14 Chemia i analiza leków
15 Farmakognozja
praktyczne:
16 Pracownia technologii postaci leków
17 Pracownia analizy leków
18 Pracownia farmakognozji
19 Świadczenia farmaceutyczne
20 Praktyki zawodowe
obowiązkowo:
Egzamin potwierdzający kwalifikację MED.09. odbywa się pod koniec V semestru

 

 Nie czekaj - Zapisz się już dziś!