Technik farmaceutyczny

Technik farmaceutaTechnik farmaceutyczny 

 

  • Nauka trwa 2,5 roku tj. 5 semestry

  • Zajęcia odbywają się 5 dni w tygodniu w formie dziennej

  • Praktyka zawodowa - 4 tygodnie (w II i IV semestrze) - w trakcie nauki

  • Absolwenci szkoły uzyskują świadectwo ukończenia szkoły oraz - po zdaniu egzaminu przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną - dyplom TECHNIKA FARMACEUTY

  • Wydajemy suplement do dyplomu również w języku angielskim lub niemieckim, lektorat języka obcego w pomocy społecznej - w zależności od decyzji większości słuchaczy: j. angielski, j. niemiecki lub j. włoski

Nie czekaj - Zapisz się już dziś!

Plan nauczania
Lp. Przedmioty
teoretyczne:
1 Bezpieczeństwo i higiena pracy
2 Podstawy działalności gospodarczej
3 Język obcy zawodowy
4 Propedeutyka zdrowia
5 Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii
6 Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia
7 Organizacja ochrony zdrowia
8 Język migowy
9 Technologie informatyczne
10 Technologia postaci leków
11 Farmakologia
12 Analiza leków
13 Farmakognozja
14 Wychowanie fizyczne
praktyczne:
15 Pracownia technologii postaci leków
16 Pracownia analizy leków
17 Pracownia farmakognozji
18 Świadczenia farmaceutyczne
19 Praktyka zawodowa
dodatkowo:
20 Podstawy przedsiębiorczości - dla osób, które nie miały tego przedmiotu w szkole średniej

 

 

 

Zostaw maila.

Prześlemy Ci najnowsze informacje.

top