Technik sterylizacji medycznej Bochnia - SIGMA

TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ jest odpowiedzialny za czystość

mikrobiologiczną sprzętu używanego do diagnozowania i leczenia.

Przeprowadza manualne i maszynowe procesy dezynfekcji, sterylizacji

i mycia sprzętów, po uprzednim ich zakwalifikowaniu.

Kontroluje narzędzia pod kątem jakościowym i ilościowym,

sporządza również niezbędną dokumentację.

Na tym kierunku nauczysz się dobierać metody sterylizacji i dezynfekcji

w zależności od rodzaju sprzętu oraz tego jak obsługiwać sprzęt

przeznaczony do dezynfekcji i sterylizacji.


Perspektywy pracy:

- publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej,

- centralne stacje sterylizacji,

- gabinety stomatologiczne,

- gabinety kosmetyczne.

 

 

kierunek uzyskał pozytywną opinię Ministerstwa Zdrowia

  • Nauka trwa 1 rok tj. 2 semestry

  • Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (2 weekendy w miesiącu) 

  • Praktyka zawodowa - 140 godzin (4 tygodnie) - w trakcie nauki

  • Absolwenci szkoły uzyskują świadectwo ukończenia szkoły oraz - po zdaniu egzaminu przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną - dyplom TECHNIKA STERYLIZACJI MEDYCZNEJ

  • Wydajemy suplement do dyplomu również w języku angielskim lub niemieckim, lektorat języka obcego - w zależności od decyzji większości słuchaczy: j. angielski, j. niemiecki

Plan nauczania
Lp. Przedmioty
teoretyczne:
1 Organizacja i działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
2 Bezpieczeństwo i higiena pracy w ochronie zdrowia
3 Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
4 Język migowy
5 Język obcy w ochronie zdrowia (język angielski)
6 Technologia mycia i dezynfekcji z elementami informatyki
7 Technologia sterylizacji z elementami informatyki
praktyczne:
8 Wykonywanie mycia i dezynfekcji sprzętu i wyrobów medycznych
9 Wykonywanie sterylizacji sprzętu i wyrobów medycznych
10 Praktyki zawodowe

obowiązkowo:

Egzamin potwierdzający kwalifikację MED.12. odbywa się pod koniec II semestru

 

Nie czekaj - Zapisz się już dziś!