Terapueta zajęciowy

Terapeuta zajęciowy :

Absolwent szkoły zdobywa umiejętności do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) nawiązywania i podtrzymywania kontaktu terapeutycznego z podopiecznym, jego rodziną, środowiskiem i zespołem aktywizująco-terapeutycznym przez terapeutę zajęciowego;

2) rozpoznawania i diagnozowania potrzeb bio-psycho-społecznych podopiecznego przez terapeutę zajęciowego;

3) planowania indywidualnego i grupowego programu działań terapeutycznych, uwzględniających diagnozę oraz możliwości, potrzeby i zainteresowania podopiecznego;

4) organizowania działań w zakresie terapii zajęciowej, w celu poprawy funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego podopiecznego oraz jego integracji społecznej i zawodowej;

5) dokumentowania, monitorowania i oceniania przebiegu procesu terapeutycznego.

Opiekun medyczny

 

kierunek uzyskał pozytywną opinię Ministerstwa Zdrowia

  • Nauka trwa 2 lata tj. 4 semestry

  • Zajęcia odbywają się 3 dni w tygodniu, piątek (po południu), sobota i niedziela

  • Praktyka zawodowa - 4 tygodnie

  • Absolwenci szkoły uzyskują świadectwo ukończenia szkoły oraz - po zdaniu egzaminu przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną - dyplom TERAPEUTY ZAJĘCIOWEGO

  • Wydajemy suplement do dyplomu również w języku angielskim lub niemieckim, lektorat języka obcego w pomocy społecznej - w zależności od decyzji większości słuchaczy: j. angielski, j. niemiecki lub j. włoski

Nie czekaj - Zapisz się już dziś!

Plan nauczania
Lp. Przedmioty
teoretyczne:
1 Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
2 Język obcy w ochronie zdrowia
3 Podstawy psychologii i pedagogiki
4 Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
5 Język migowy
6 Podstawy terapii zajęciowej
praktyczne:
7 Planowanie i organizowanie terapii zajęciowej
8 Prowadzenie terapii zajęciowej
9 Komputerowe wspomaganie działalności terapeuty zajęciowego
10 Praktyki zawodowe
dodatkowo:
11 Podstawy przedsiębiorczości - dla osób, które nie miały tego przedmiotu w szkole średniej

Zostaw maila.

Prześlemy Ci najnowsze informacje.

top