Szkoły policealne

Nasza szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, po jej ukończeniu absolwenci otrzymują państwowe świadectwo ukończenia szkoły oraz - po zdaniu egzaminu przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną - dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, zależnie od kierunku.

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele (2 x w miesiącu).

NAUKA ZA DARMO !

Nie jest wymagana matura !

Nie czekaj - Zapisz się już dziś!

top