Asystent osoby niepełnosprawnej

Asystent osoby niepełnosprawnej : 

 

Nie czekaj - Zapisz się już dziś!

  • Nauka trwa 1 rok tj. 2 semestry

  • Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co 2 tygodnie

  • Praktyka zawodowa - 4 tygodnie

  • Absolwenci szkoły uzyskują świadectwo ukończenia szkoły oraz - po zdaniu egzaminu przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną - dyplom ASYSTENTA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

  • Wydajemy suplement do dyplomu również w języku angielskim lub niemieckim lektorat języka obcego w pomocy społecznej - w zależności od decyzji większości słuchaczy: j. angielski, j. niemiecki lub j. włoski

Plan nauczania
Lp. Przedmioty
teoretyczne
1 Bezpieczeństwo i higiena pracy
2 Podstawy psychologii i socjologii
3 Elementy pracy socjalnej
4 Podstawy opieki
5 Jezyk obcy w ochronie zdrowia
praktyczne:
6

Pracownia komunikacji alternatywnej i wspomagającej

7 Pracownia opiekuńczo - pielęgnacyjna
8 Trening umiejętności i kompetencji społecznych
9 Aktywizacja osoby podopiecznej i z niepełnosprawnościami
10 Praktyki zaowodowe
dodatkowo:
11 Podstawy przedsiębiorczości-zajęcia prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu
obowiązkowo:
Egzamin potwierdzający  kwalifikację  SPO.01.odbywa się pod koniec II semestru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

top