Asystent osoby niepełnosprawnej

Asystent osoby niepełnosprawnej : 

Asystent osoby niepełnosprawnej

 

  • Nauka trwa 1 rok tj. 2 semestry

  • Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co 2 tygodnie

  • Praktyka zawodowa - 4 tygodnie

  • Absolwenci szkoły uzyskują świadectwo ukończenia szkoły oraz - po zdaniu egzaminu przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną - dyplom ASYSTENTA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

  • Wydajemy suplement do dyplomu również w języku angielskim lub niemieckim lektorat języka obcego w pomocy społecznej - w zależności od decyzji większości słuchaczy: j. angielski, j. niemiecki lub j. włoski

Nie czekaj - Zapisz się już dziś!

Plan nauczania
Lp. Przedmioty
teoretyczne
1 Wybrane zagadnienia z psychologii i socjologii
2 Elementy anatomii i patologii człowieka
3 Język migowy
4 Opieka i pielęgnacja człowieka
5 Organizacja wsparcia osoby niepełnosprawnej
6 Język obcy w pomocy społecznej
praktyczne:
7

Zajęcia praktyczne z opieki i pielęgnacji człowieka

8 Terapia zajęciowa i aktywizacja
dodatkowo:
9 Podstawy przedsiębiorczości – dla osób, które nie miały tego przedmiotu w LO

Zostaw maila.

Prześlemy Ci najnowsze informacje.

top