Technik bhp

Technik bhp :

Technik BHP

 

  • Nauka trwa 1,5 roku tj. 3 semestry

  • Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co 2 tygodnie

  • Praktyka zawodowa w I i II semestrze - 4 tygodnie

  • Absolwenci szkoły uzyskują świadectwo ukończenia szkoły oraz - po zdaniu egzaminu przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną - dyplom TECHNIKA BHP

  • Wydajemy suplement do dyplomu również  w języku angielskim

Nie czekaj - Zapisz się już dziś!

Plan nauczania
Lp. Przedmioty
teoretyczne :
1 Podstawy prawa pracy
2 Techniczne bezpieczeństwo pracy
3 Ergonomia w procesie pracy
4 Zagrożenia w środowisku pracy
5 Język obcy zawodowy
praktyczne :
6 Ocena ryzyka zawodowego
7 Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych
8

Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy

9 Praktyka zawodowa
dodatkowo :
10

Podstawy przedsiębiorczości – dla osób, które nie miały tego przedmiotu w szkole średniej

Zostaw maila.

Prześlemy Ci najnowsze informacje.

top