Opiekunka środowiskowa Bochnia - SIGMA

Opiekunka środowiskowa :

 

Nie czekaj - Zapisz się już dziś!


  • Nauka trwa 1 rok tj. 2 semestry

  • Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym co 2 tygodnie

  • Praktyka zawodowa 8 tygodni

  • Absolwenci szkoły uzyskują świadectwo ukończenia szkoły oraz - po zdaniu egzaminu przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną - dyplom OPIEKUNKI ŚRODOWISKOWEJ

  • wydajemy również dyplom w języku angielskim lub niemieckim, lektorat języka obcego - w zależności od decyzji większości słuchaczy: j. angielski, j. niemiecki

Plan nauczania
Lp. Przedmioty
teoretyczne:
1 Podstawy psychologii i socjologii
2 Podstawy komunikacji społecznej i pracy socjalnej
3 Język migowy
4 Podstawy opieki
5 Organizacja opieki środowiskowej
6 Język obcy
praktyczne:
7 Pracownia opiekuńczo - pielęgnacyjna
8 Aktywizacja osoby podopiecznej i z niepełnosprawnościami
9 Praktyki zawodowe
obowiązkowo:
Egzamin potwierdzający  kwalifikację  SPO.05. odbywa się pod koniec II semestru
 
Nie czekaj - Zapisz się już dziś!