Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe Busko-Zdrój - SIGMA

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe to nowa forma kształcenia zawodowego

Przedstawiamy krótki przewodnik po KKZ

Co to jest KKZ?

KKZ to Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy - prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji.

Dla kogo jest KKZ?

Kwalifikacyjny kurs zawodowy adresowany jest do osób dorosłych, zainteresowanych uzyskiwaniem i uzupełnianiem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Co daje KKZ?

Kwa­li­fi­ka­cyj­ne kur­sy za­wo­do­we da­ją moż­li­wość przy­go­to­wa­nia się do przy­stą­pie­nia do eg­za­mi­nu zawodowego przed OKE (Okrę­go­wą Ko­mi­sją Eg­za­mi­na­cyj­ną). 

Kur­sy te da­ją moż­li­wość prze­kwa­li­fi­ko­wa­nia się i zdo­by­cia za­wo­du. Ab­sol­went kur­su otrzy­mu­je za­świad­cze­nie o ukoń­cze­niu kwa­li­fi­ka­cyj­ne­go kur­su za­wo­do­we­go.

Oso­ba, któ­ra ukoń­czy kwa­li­fi­ka­cyj­ny kurs za­wo­do­wy i zda eg­za­min zawodowy w za­kre­sie da­nej kwa­li­fi­ka­cji, otrzy­mu­je świa­dec­two po­twier­dza­ją­ce zdanie egzaminu zawodowego (tytuł Technika).

 

PRZYKŁAD :

Ukończyłeś Szkołę Zawodową- zapisujesz się do Naszego 

3–letniego LO – wybierasz jeden z kursów np. Technik Usług Kosmetycznych

Zdobywasz jednocześnie wiedzę i kwalifikacje zawodowe.

 

 

X

Cenimy Twoją prywatność

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies i podobne technologie, które mogą służyć do personalizacji reklam. Szczegóły w naszej polityce prywatności. Dodatkowe informacje tutaj

Pliki cookies wykorzystywane do zapewnienia podstawowych funkcjonalności strony

Pliki cookie używane do monitorowania korzystania z naszej strony i personalizacji reklam

X

Drogi Użytkowniku Internetu,

Wiele stron internetowych zapisuje na Twoim komputerze, a dokładniej w schowku konkretnej przeglądarki (Firefox, Internet Explorer, Chrome i inne) na Twoim koncie użytkownika komputera lub telefonu, na którym łączysz się z Siecią, tzw. pliki cookie.

Zazwyczaj pliki cookie są bardzo pożyteczne. Dzięki nim zapamiętywane są Twoje indywidualne ustawienia i dzięki nim możesz się zalogować do swojej poczty.

Autorzy stron internetowych wiedzą dzięki nim, jak wielu użytkowników do nich zagląda i co konkretnie czytają, a co obchodzą z daleka.

Informacje zbierane przy użyciu plików cookie mogą też służyć do zbierania informacji o Tobie w celach handlowych. Np. jeżeli często wchodzisz na strony o książkach, będziesz widział więcej reklam księgarni.

Na szczęście, jeżeli uważasz, że obecność plików cookie narusza Twoją prywatność, możesz w każdej chwili je wyłączyć albo dla konkretnej witryny albo w ogóle dla wszystkich połączeń z Twojej przeglądarki.

W przeglądarce Mozilla Firefox

W menu "Narzędzia" wybierz "Opcje" i w nich zakładkę "Prywatność".

Przeglądarka daje Ci możliwość zaznaczenia, że nie chcesz być śledzony w ogóle albo usunięcia pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn.

W przeglądarce Microsoft Internet Explorer

W menu "Narzędzia" wybierz "Opcje internetowe" i w nich zakładkę "Prywatność".

Specjalnym suwakiem możesz regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem "Witryny" zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.

W przeglądarce Google Chrome

W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki wybierz "Narzędzia" a potem "Wyczyść dane przeglądania...". Oprócz możliwości czyszczenia plików cookie, znajduje się tam link "Więcej informacji", który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki.

W przeglądarce Opera

Przyciskiem "Opera" w lewym górnym rogu otwórz menu i wybierz w nim "Ustawienia" i dalej "Wyczyść historię przeglądania...".

Oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików cookie, jest tam też przycisk "Zarządzaj ciasteczkami..." prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn.

W przeglądarce Apple Safari

W menu "Safari" wybierz "Preferencje" i w nich zakładkę "Prywatność". Znajdziesz w niej liczne opcje dotyczące plików cookie.

W telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych

Każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia mobilnego.