Opiekun medyczny
Opiekun medyczny rozpoznaje potrzeby oraz problemy osób chorych i niesamodzielnych. Planuje i organizuje wykonywanie czynności pielęgnacyjnch, higienicznych i opiekuńczych z zakresu opieki medycznej. Pomaga osobie chorej i niesamodzielnej w zaspakajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych. Współpracuje z pielęgniarkami i lekarzami w zakresie opieki nad osobą chorą i niesamodzielną.

 

Perspektywy pracy:

- szpitale
- zakłady opiekuńczo-lecznicze, 
- ośrodki i domy pomocy społecznej, 
- niepubliczne zespoły opieki zdrowotnej, 
- domy pacjentów (indywidualna opieka),
- środowiskowe domy pomocy, 
- fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.
 

 

 

 kierunek uzyskał pozytywną opinię Ministerstwa Zdrowia

 

  • Nauka trwa 1 rok tj. 2 semestry

  • Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co 2 tygodnie

  • Praktyka zawodowa - 4 tygodnie w trakcie nauki

  • Absolwenci szkoły uzyskują świadectwo ukończenia szkoły oraz - po zdaniu egzaminu przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną - dyplom OPIEKUNA MEDYCZNEGO

  • Wydajemy suplement do dyplomu również w języku angielskim lub niemieckim, lektorat języka obcego w pomocy społecznej - w zależności od decyzji większości słuchaczy: j. angielski, j. niemiecki lub j. włoski

 

Plan nauczania
Lp. Przedmioty
teoretyczne:
1 Organizacja i działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
2 Bezpieczeństwo i higiena pracy w ochronie zdrowia
3 Język obcy w ochronie zdrowia (język angielski)
4 Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia
5 Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną
6 Zdrowie publiczne
7 Podstawy anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
8 Podstawy psychologii i socjologii
9 Język migowy
praktyczne:
10 Planowanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych osobie chorej i niesamodzielnej
11 Pracownia zabiegów higienicznych i pielęgnacyjnych
12 Działania opiekuńcze nad osoba chorą i niesamodzielną
13 Praktyki zawodowe
dodatkowo:
14 Podstawy przedsiębiorczości-zajęcia prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu
obowiązkowo:
Egzamin potwierdzający kwalifikację MED.03. odbywa się pod koniec II semestru

 

Nie czekaj - Zapisz się już dziś!

 

top