Opiekun medyczny szkoła policealna Busko Zdrój

OPIEKUN MEDYCZNY rozpoznaje potrzeby oraz problemy osób chorych

i niesamodzielnych.  

Do głównych zadań należy pomoc osobom, które tego potrzebują

i zaspokajanie ich podstawowych potrzeb - biologicznych,psychologicznych,

społecznych, a także aktywowanie do podejmowania prób odzyskania

samodzielności życiowej.

Na tym kierunku nauczysz się jak planować,organizować i wykonywać

czynności pielęgnacyjne, higieniczne i opiekuńcze oraz jak współpracować

z zespołem medycznym i terapeutycznym podczas świadczenia usług

z zakresu opieki medycznej.

Nasze metody nauczania są wyjątkowo skuteczne, co potwierdzają

wyniki egzaminów zawodowych, których zdawalność wynosi niemal 100%.

 

Perspektywy pracy: 

- szpitale,

- zakłady opiekuńczo-lecznicze,

- ośrodki i domy pomocy społecznej,

- niepubliczne zespoły opieki zdrowotnej,

- domy pacjentów (indywidualna opieka),

- środowiskowe domy pomocy,

- fundacje i stworzyszenia działające na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych. 


 

 

 

kierunek uzyskał pozytywną opinię Ministerstwa Zdrowia

  • Nauka trwa 1,5 roku tj. 3 semestry

  • Zajęcia odbywają się 3 dni w tygodniu, piątek (po południu), sobota i niedziela

  • Praktyka zawodowa - 210 godzin (6 tygodni) - w trakcie nauki

  • Absolwenci szkoły uzyskują świadectwo ukończenia szkoły oraz - po zdaniu egzaminu przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną - dyplom OPIEKUNA MEDYCZNEGO

  • Wydajemy suplement do dyplomu również w języku angielskim lub niemieckim, lektorat języka obcego w pomocy społecznej - w zależności od decyzji większości słuchaczy: j. angielski, j. niemiecki lub j. włoski

Plan nauczania
Lp. Przedmioty
teoretyczne:
1 Organizacja i działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
2 Bezpieczeństwo i higiena pracy w ochronie zdrowia
3 Język obcy w ochronie zdrowia (język angielski)
4 Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia
5 Język migowy
6 Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną oraz podstawy opieki medycznej
7 Podstawy psychologii i socjologii
8 Planowanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych dla osoby chorej i niesamodzielnej
9 Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia żdrowia i życia
praktyczne:
10 Organizowanie i wykonywanie zabiegów higienicznych i pielęgnacyjnych
11 Wykonywanie wybranych czynności z zakresu opieki medycznej
12 Planowanie, organizowanie i wykonywanie czynności opiekuńczych
13 Prowadzenie aktywizacji przyłóżkowej
14 Praktyki zawodowe
obowiązkowo:
Egzamin potwierdzający kwalifikację MED.14.odbywa się pod koniec III semestru

 

Nie czekaj - Zapisz się już dziś!