Technik masażysta

Technik masażysta wykonuje masaż medyczny, sportowy, kosmetyczny i profilaktyczny. Prowadzi działalność profilaktyczną, popularyzującą zachowania prozdrowotne.

Perspektywy pracy: 

 

- zespoły oraz gabinety rehabilitacyjne, 

- szpitale, kliniki, przychodnie, 

- instytucje lecznictwa uzdrowiskowego, 

- gabinety odnowy biologicznej, 

- gabinety kosmetyczne, 

- kluby sportowe,

- własna działalność gospodarcza.

 

 

 

 

 

kierunek uzyskał pozytywną opinię Ministerstwa Zdrowia

 

  • Nauka trwa 2 lata tj. 4 semestry
  • Zajęcia odbywają się 3 dni w tygodniu, piątek (po południu), sobota i niedziela

  • Praktyka zawodowa - 4 tygodnie  w trakcie nauki

  • Absolwenci szkoły uzyskują świadectwo ukończenia szkoły oraz po zdaniu egzaminu przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną - dyplom TECHNIKA MASAŻYSTY

  • Wydajemy suplement do dyplomu również w języku angielskim lub niemieckim, lektorat języka obcego w pomocy społecznej - w zależności od decyzji większości słuchaczy: j. angielski, j. niemiecki lub j. włoski

Plan nauczania

Lp. Przedmioty
teoretyczne:
1 Organizacja i działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
2 Język obcy w ochronie zdrowia (język angielski)
3 Podstawy psychologii i socjologii w ochronie zdrowia
4 Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia zdrowia i  życia
5 Bezpieczeństwo i higiena pracy w ochronie zdrowia
6 Teoretyczne podstawy masażu
7 Anatomia z fizjologią
8 Zarys fizjoterapii z kinezyterapią
9 Zagadnienia kliniczne masażu
praktyczne:
10 Wykonywanie masażu w medycynie
11 Wykonywanie masażu w sporcie
12 Wykonywanie masażu prozdrowotnego
13 Praktyki zawodowe
dodatkowo:
14 Podstawy przedsiębiorczości-zajęcia prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu
obowiązkowo:
Egzamin potwierdzający kwalifikację MED.10. odbywa się pod koniec IV semestru

 

 

Nie czekaj - Zapisz się już dziś!

top