Technik ortopeda szkoła policealna Busko Zdrój

TECHNIK ORTOPEDA zajmuje się projektowaniem, wykonywaniem

oraz dobieraniem sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego, a także 

prowadzeniem instruktażu posługiwania się przedmiotami ortopedycznymi.

Na tym kierunku nauczysz się dobierania elementów i półfabrykatów

do wykonywania przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych

oraz wykonywania montażu, demontażu i obróbki wykończeniowej

przedmiotów ortopedycznych.

 

Perspektywy pracy:

- przyszpitalne, przykliniczne zakłady wytwórcze przedmiotów ortopedycznych

  i sprzętu rehabilitacyjnego,

- poradnie zaopatrzenia ortopedycznego,

- punkty dystrybucji przedmiotów ortopedycznych,

- oddziały szpitalne, przychodnie,

- rzemieślnicze zakłady usługowo-produkcyjne,

- własna działalność gospodarcza.

 

 

kierunek uzyskał pozytywną opinię Ministerstwa Zdrowia
 
  • Nauka trwa 2 lata tj. 4 semestry

  • Zajęcia odbywają się w 3 dni w tygodniu, piątek (po południu), sobota i niedziela

  • Praktyka zawodowa - 140 godzin - w trakcie nauki

  • Absolwenci szkoły uzyskują świadectwo ukończenia szkoły oraz - po zdaniu egzaminu przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną - dyplom TECHNIKA ORTOPEDY

  • Wydajemy suplement do dyplomu również w języku angielskim lub niemieckim, lektorat języka obcego - w zależności od decyzji większości słuchaczy: j. angielski, j. niemiecki

Plan nauczania

Lp. Przedmioty
teoretyczne:
1 Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
2 Zarys psychologii
3 Biomechanika ortopedyczna
4

Język obcy w ochronie zdrowia

5 Kompetencje społeczne i  organizacja zespołów
6 Język migowy
7 Bhp w ochronie zdrowia
8 Technologia obróbki materiałów
9

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

10 Zarys anatomii, fizjologii i patologii
11 Zarys kinezyterapii
praktyczne:
12 Pracowania anatomii
13 Techniki ortopedyczne
14 Praktyka zawodowa
 obowiązkowo:
Egzamin potwierdzający kwalifikację MED.11. odbywa się pod koniec IV semestru

 

 Nie czekaj - Zapisz się już dziś!