Technik sterylizacji medycznej
Technik sterylizacji medycznej dokumentuje oraz przeprowadza procesy mycia,
dezynfekcji i sterylizacji medycznej po zakwalifikowaniu sprzętu
i wyrobów medycznych do tych procesów.
Dobiera metody sterylizacji i dezynfekcji w zależności od rodzaju sprzętu.


Perspektywy pracy:


- publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej,
- centralne stacje sterylizacji,
- gabinety stomatologiczne,
- gabinety kosmetyczne.

 

 

 kierunek uzyskał pozytywną opinię Ministerstwa Zdrowia

 

  • Nauka trwa 1 rok tj. 2 semestry

  • Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (2 weekendy w miesiącu) 

  • Praktyka zawodowa - 4 tygodnie - w trakcie nauki

  • Absolwenci szkoły uzyskują świadectwo ukończenia szkoły oraz - po zdaniu egzaminu przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną - dyplom TECHNIKA STERYLIZACJI MEDYCZNEJ

  • Wydajemy suplement do dyplomu również w języku angielskim lub niemieckim, lektorat języka obcego w pomocy społecznej - w zależności od decyzji większości słuchaczy: j. angielski, j. niemiecki lub j. włoski

Plan nauczania
Lp. Przedmioty
teoretyczne:
1 Organizacja i działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
2 Bezpieczeństwo i higiena pracy w ochronie zdrowia
3 Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
4 Język migowy
5 Język obcy w ochronie zdrowia (język angielski)
6 Technologia mycia i dezynfekcji z elementami informatyki
7 Technologia sterylizacji z elementami informatyki
praktyczne:
8 Wykonywanie mycia i dezynfekcji sprzętu i wyrobów medycznych
9 Wykonywanie sterylizacji sprzętu i wyrobów medycznych
10 Praktyki zawodowe
dodatkowo:
11

Podstawy przedsiębiorczości-zajęcia prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu

obowiązkowo:

Egzamin potwierdzający kwalifikację MED.12. odbywa się pod koniec II semestru

 

 
Nie czekaj - Zapisz się już dziś!
top