Florysta

Florysta projektuje i wykonuje dekoracje roślinne,

wykorzystując aktualne trendy florystyczne.

Prowadzi sprzedaż roślin ozdobnych, materiałów dekoracyjnych

oraz wyrobów florystycznych.

Przechowuje oraz transportuje materiały florystyczne.

Praca florysty wymaga kreatywności i wrażliwości estetycznej.

 

Perspektywy pracy:

- kwiaciarnie,

- firmy florystyczne,

- zakłady specjalizujące się w dekoracji wnętrz, organizacji imprez, eventów, targów wystawienniczych,

- kościoły.

 

 
  • Nauka trwa 1 rok tj. 2 semestry 

  • Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co 2 tygodnie

  • Praktyka zawodowa - 4 tygodnie - w trakcie nauki

  • Absolwenci szkoły uzyskują świadectwo ukończenia szkoły oraz - po zdaniu egzaminu przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną - dyplom FLORYSTY

  • Wydajemy również suplement do dyplomu w języku angielskim

 
 
 
Plan nauczania
Lp. Przedmioty
teoretyczne :
1 Bezpieczeństwo i higiena pracy we florystyce
2 Podstawy florystyki
3 Dzieje dekoracji roślinnych
4 Język obcy zawodowy
5 Organizacja pracy małych zespołów
6 Stylizacje florystyczne
praktyczne :
7 Projektowanie kompozycji florystycznych
8 Wykonywanie kompozycji florystycznych
9 Pracownia stylizacji florystycznej
10 Praktyki zawodowe
dodatkowo :
11 Podstawy przedsiębiorczości-zajęcia prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu
obowiązkowo:
Egzamin potwierdzający kwalifikację OGR.01. odbywa się pod koniec II semestru

 

 

Nie czekaj - Zapisz się już dziś!

top