Opiekunka dziecięca Busko-Zdrój - SIGMA

Opiekunka dziecięca opiekuje się, pielęgnuje i wychowuje

oraz edukuje dziecko zdrowe i chore. 

Świadczy usługi opiekuńcze i wspomagające rozwój dziecka.

Rozwija wrażliwość estetyczną dziecka.

 

Perspektywy pracy:


- domy

- żłobki

- domy małego dziecka

- odziały szpitalne

- sanatoria

- prewentoria dziecięce w Polce i w krajach Unii Europejskiej

- własna działalność gospodarcza

 

 

 

 

  • Nauka trwa 2 lata tj. 4 semestry

  • Zajęcia odbywają się w sobotę i niedzielę co 2 tygodnie

  • Praktyka zawodowa - 140 godzin (4 tygodnie) w trakcie nauki

  • Absolwenci szkoły uzyskują świadectwo ukończenia szkoły oraz - po zdaniu egzaminu przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną - dyplom OPIEKUNKI DZIECIĘCEJ

  • Wydajemy suplement do dyplomu również w języku angielskim lub niemieckim, lektorat języka obcego - w zależności od decyzji większości słuchaczy: j. angielski, j. niemiecki

  • Opłata: 49 zł/miesiąc - 10 rat w roku.  

 

Plan nauczania
Lp. Przedmioty
teoretyczne:
1 Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
2 Język obcy zawodowy w opiece nad dzieckiem
3 Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
4 Podstawy psychologii  w ochronie zdrowia
5 Elementy pedagogiki i socjologii
6 Kompetencje personalne i społeczne
7 Język migowy
8 Teoretyczne podstawy pielęgnowania dziecka
9 Teoretyczne podstawy wychowania dziecka
10 Bhp w opiece z dzieckiem
praktyczne:
11 Pielęgnacja dziecka zdrowego
12 Pielęgnacja dziecka chorego i z niepełnosprawnością
13 Wychowanie i edukowanie dziecka
14 Rozwijanie wrażliwości artystycznej dziecka
15 Praktyki zawodowe
obowiązkowo:
Egzamin potwierdzający kwalifikację  SPO.04. odbywa się pod koniec IV semestru
 
 
Nie czekaj - Zapisz się już dziś!