Technik ochrony fizycznej osób i mienia Busko-Zdrój - SIGMA

Technik ochrony fizycznej osób i mienia realizuje zadania z zakresu ochrony osób,

czyli zapewnienia bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej,

oraz ochronę mienia realizowaną w celu zapobiegania przestępstwom i wykroczeniom

przeciwko mieniu.

 

Perspektywy pracy:

- agencje ochrony,

- służby specjalne,

- prywatny ochroniarz,

- banki.

 

 

  • Nauka trwa 2 lata tj. 4 semestry
  • Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co dwa tygodnie
  • Praktyka zawodowa 4 tygodnie
  • Absolwenci szkoły uzyskują świadectwo ukończenia szkoły oraz - po zdaniu egzaminu przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną - dyplom TECHNIKA OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA
Plan nauczania
Lp. Przedmioty
teoretyczne:
1 Podstawy prawa w ochronie osób i mienia
2 BHP z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej
3 Podstawy ekonomii w ochronie osób i mienia
4 Język obcy w ochronie osób i mienia
praktyczne:
5 Ochrona mienia i techniczne środki zabezpieczeń
6 Ochrona osób
7 Konwojowanie
8 Zabezpieczenie imprez masowych
9 Wyszkolenie strzeleckie
10 Techniki interwencji i samoobrona
obowiązkowo:
Egzamin potwierdzający kwalifikację BPO.02.odbywa się pod koniec IV semestru

 

                   Nie czekaj - Zapisz się już dziś!