Technik ochrony osób i mienia

Technik ochrony fizycznej osób i mienia:

Absolwent szkoły zdobywa umiejętności do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) organizowania i realizowania ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego;

2) organizowania i realizowania ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie;

3) organizowania i realizowania ochrony wartości pieniężnych;

4) organizowania i realizowania zabezpieczenia imprez masowych.

 

 

  • Nauka trwa 2 lata tj. 4 semestry
  • Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co dwa tygodnie
  • Praktyka zawodowa 4 tygodnie
  • Absolwenci szkoły uzyskują świadectwo ukończenia szkoły oraz - po zdaniu egzaminu przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną - dyplom TECHNIKA OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA

Nie czekaj - Zapisz się już dziś!

Plan nauczania
Lp. Przedmioty
teoretyczne:
1 Podstawy prawa w ochronie osób i mienia
2 BHP z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej
3 Podstawy ekonomii w ochronie osób i mienia
4 Język obcy w ochronie osób i mienia
praktyczne:
5 Ochrona mienia i techniczne środki zabezpieczeń
6 Ochrona osób
7 Konwojowanie
8 Zabezpieczenie imprez masowych
9 Wyszkolenie strzeleckie
10 Techniki interwencji i samoobrona
dodatkowo:
11 Podstawy przedsiębiorczości-zajęcia prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu
obowiązkowo:
Egzamin potwierdzający kwalifikację BPO.02.odbywa się pod koniec IV semestru
top