Kurs uzupełniający dla opiekunów medycznych Dębica - SIGMA

Kurs uzupełniający dla opiekunów medycznych


 

 W programie kursu:

  • Utrzymanie higieny i pielęgnacji skóry wokół tracheostomii, gastrostomii, ileostomii, kolostomii oraz wykonywanie wymiany worka stomijnego w przypadku stomii wydalniczej
  • Karmienie osoby chorej i niesamodzielnej droga doustna oraz dojelitowa- przez zgłębnik lub gastrostomię w tym PEG: zaburzenia połykania u osoby starszej i niesamodzielnej. Obliczanie wskaźnika BMI. Problem otyłości i niedożywienia
  • Wykorzystanie glukometru celem oznaczenia stężenia glukozy we krwi osoby chorej i niesamodzielnej oraz dokumentowanie dokonanego pomiaru
  • Odśluzowywanie dróg oddechowych i tlenoterapia
  • Opieka nad pacjentem ze stomią
  • Profilaktyka odleżyn

 

Kurs uzupełniający przeznaczony jest dla słuchaczy, którzy ukończyli kierunek opiekun medyczny trwający rok (tj. 2 semestry).


Czas trwania kursu: 40 godzin lekcyjnych
Cena: 600zł

Zapewniamy wszystkie materiały, przyrządy i narzędzia.

Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują certyfikaty i zaświadczenia MEN.

 

Jeżeli jesteś zainteresowany, zapraszamy do kontaktu!

telefon:  730 851 500 / 731 540 930
e-mail: debica@sigma.org.pl

lub osobiście w oddziale:
ul. Rynek 40, 39-200 Dębica

 

Numer konta: 78 1090 2590 0000 0001 4269 2092