KKZ - Fryzjer/Technik usług fryzjerskich Dębica - SIGMA

Fryzjer/Technik usług fryzjerskich

Kwalifikacyjny kurs zawodowy Technik usług fryzjerskich umożliwia zdobycie dodatkowych kwalifikacji lub zmianę zawodu.

Zawód: TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH obejmuje 2 kwalifikacje:

Kwalifikacja FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich (3 semestry)
Kwalifikacja FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur (2 semestry)

Kwalifikacja FRK.01.  Wykonywanie usług fryzjerskich (zawód FRYZJER)

Cykl kształcenia: 1,5 roku – 3 semestry (nauka co drugi weekend)

Słuchacz:                            

 • wykonuje zabiegi pielęgnacyjne włosów
 • wykonuje zabiegi chemiczne włosów
 • wykonuje strzyżenie  włosów
 • wykonuje stylizacje fryzur
 • poznaje i wdraża nowe  technologie  wykonania zabiegów, nowoczesne  narzędzia oraz techniki pracy
 • zna działanie preparatów na włosy i skórę głowy, pomaga klientowi przy wyborze preparatów

Uczestnikiem kursu z kwalifikacji FRK.01. może być osoba pełnoletnia, o dowolnym poziomie wykształcenia (podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe, branżowe, średnie, wyższe).

Po potwierdzeniu  kwalifikacji FRK.01 słuchacz może uzyskać tytuł Fryzjer.
Nie jest wymagane wykształcenie średnie.

Aby zdobyć tytuł Technik usług fryzjerskich możesz kontynuować naukę na Kwalifikacyjnym kursie zawodowym na kwalifikacji FRK.03.Projektowanie i wykonywanie fryzur (2 semestry).

Uczestnikiem kursu z kwalifikacji FRK.03. może być osoba pełnoletnia, z wykształceniem średnim lub ukończoną zasadniczą szkołą zawodową, która zapisze się równocześnie do naszego Liceum dla Dorosłych. Po ukończeniu kursu, zdaniu egzaminu zawodowego i  uzupełnieniu wykształcenia średniego - Absolwent może uzyskać tytuł Technika usług fryzjerskich.

Kwalifikacja FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur

Cykl kształcenia: 2 semestry (nauka co drugi weekend)

Słuchacz:

 • wykonuje projekty fryzur
 • udziela porad w zakresie doboru formy i koloru fryzury
 • stosuje specjalistyczne programy komputerowe do projektowania fryzur
 • wykonuje rysunki fryzur z zastosowaniem różnych technik rysowania
 • projektuje fryzury damskie i męskie
 • prezentuje projekty fryzur z wykorzystaniem technik multimedialnych
 • sporządza portfolio projektów fryzur
 • planuje działania marketingowe
Tytuł technika usług fryzjerskich uzyskasz:

Po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie Technik usług fryzjerskich (tj. egzamin z kwalifikacji FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich i  FRK.03. Projektowanie fryzur) oraz posiadając wykształcenie średnie, czyli ukończone Liceum Ogólnokształcące lub Technikum.

Nauka trwa 2,5 roku (5 semestrów):
3 semestry – kwalifikacja FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich – zawód FRYZJER
2 semestry –  kwalifikacja FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur- zawód technik usług fryzjerskich

Opłata: 200 zł/miesiąc-10 rat w roku

Dla naszych Słuchaczy  zniżka -20%:  160zł/miesiąc- 10 rat w roku   
               

 
 
 
 
 
 

 

Perspektywy pracy:

 • salony fryzjerskie
 • agencje mody i reklamy
 • studia stylizacji fryzur
 • charakteryzatornie w teatrach i telewizji
 • własna działalność gospodarcza

 

Jeżeli jesteś zainteresowany, zapraszamy do kontaktu!

telefon:  730 851 500 / 731 540 930
e-mail: debica@sigma.org.pl

lub osobiście w oddziale:
ul. Rynek 40, 39-200 Dębica

 

Numer konta: 78 1090 2590 0000 0001 4269 2092