Liceum dla dorosłych Dębica - SIGMA

Prowadzone przez nas liceum jest szkołą zaoczną, posiadającą uprawnienia szkoły publicznej.

 

 

 

Liceum ogólnokształcące dla Dorosłych SIGMA to szkoła 3-letnia i 4-letnia, w której mogą się uczyć absolwenci:

Gimnazjum i Szkoły Podstawowej --> nauka trwa 4 lata

A jeśli ukończyłeś: 
Zasadniczą Szkołę Zawodową lub Branżową Szkołę I stopnia, zapraszamy na III semestr --> nauka trwa 3 lata


Po ukończeniu szkoły uczniowie mogą zdawać maturę.

Zajęcia odbywają się w weekendy co 2 tygodnie

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Opłata: 149 zł/miesiąc - 10 rat w roku. 

Rekrutacja trwa

Nie czekaj - Zapisz się już dziś!

Plan nauczania
Lp. Przedmioty
Język polski
2 Język angielski
3 Historia
4 Wiedza o społeczeństwie
5 Matematyka
6 Fizyka
7 Chemia
8 Biologia
9 Geografia
10 Podstawy przedsiębiorczości
11 Informatyka