Higienistka stomatologiczna Dębica - SIGMA

HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA posiada uprawnienia do samodzielnego

przeprowadzania wybranych zabiegów profilaktyczno-leczniczych

pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty.

Na tym kierunku nauczysz się przygotowywania gabinetu i stanowiska pracy

lekarza dentysty oraz wykonywania bieżącej konserwacji sprzętu,

organizowania prac związanych ze świadczeniem usług z zakresu stomatologii,

wykonywania wstępnych badań stomatologicznych i zabiegów

profilaktyczno-leczniczych, a także prowadzenia stomatologicznej

edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w różnych środowiskach.

 

Perspektywy pracy:

- gabinety dentystyczne w Publicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej,

- gabinety dentystyczne — prywatne,

- poradnie, kliniki dentystyczne,

- gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach, przedszkolach,

- jednostki zajmujące się prowadzeniem stomatologicznej oświaty zdrowotnej.

 

 

 

 

 

 

 kierunek uzyskał pozytywną opinię Ministerstwa Zdrowia

  • Nauka trwa 2 lata tj. 4 semestry

  • Zajęcia odbywają się w 3 dni w tygodniu, piątek (po południu), sobota i niedziela

  • Praktyka zawodowa - 210 godzin (6 tygodni) - w trakcie nauki

  • Absolwenci szkoły uzyskują świadectwo ukończenia szkoły oraz - po zdaniu egzaminu przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną - dyplom HIGIENISTKI STOMATOLOGICZNEJ

  • Wydajemy suplement do dyplomu również w języku angielskim lub niemieckim, lektorat języka obcego - w zależności od decyzji większości słuchaczy: j. angielski, j. niemiecki

Plan nauczania
Lp. Przedmioty
teoretyczne:
1 Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
2 Bhp w ochronie zdrowia
3 Język migowy
4 Język obcy w stomatologii
5 Prowadzenie dokumentacji  gabinetu dentystycznego
6 Kompetencje personalne i organizacja zespołów
7 Propedeutyka stomatologiczna
8 Stany zagrożenia życia i zdrowia
9 Anatomia, fizjologia i patofizjologia narządu żucia
10 Edukacja i promocja zdrowia w profilaktyce stomatologicznej
praktyczne:
11 Zasady i techniki pracy w gabinecie stomatologicznym
12 Działalność profilaktyczno-lecznicza higienistki stomatologicznej
13 Posługiwanie się aparaturą w gabinecie dentystycznym
14 Praktyka zawodowa
obowiązkowo:
Egzamin potwierdzający kwalifikację MED.02. odbywa się pod koniec IV semestru

 

 

 Nie czekaj - Zapisz się już dziś!