Opiekun osoby starszej

Opiekun osoby starszej:

opiekun osoby starszej

 

  • Nauka trwa 2 lata tj. 4 semestry

  • Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co 2 tygodnie

  • Praktyka zawodowa - 4 tygodnie

  • Absolwenci szkoły uzyskują świadectwo ukończenia szkoły oraz - po zdaniu egzaminu przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną- dyplom OPIEKUNA OSOBY STARSZEJ

  • Wydajemy suplement do dyplomu również w języku angielskim lub niemieckim, lektorat języka obcego w pomocy społecznej - w zależności od decyzji większości słuchaczy: j. angielski, j. niemiecki lub j. włoski

Nie czekaj - Zapisz się już dziś!

 

 
Plan nauczania
Lp. Przedmioty
teoretyczne:
1 Organizacja opieki nad osobą starszą
2 Psychologia i socjologia w opiece nad osobą starszą
3 Metodyka pracy opiekuńczej
4 Język migowy
5 Język obcy
praktyczne:
6 Umiejętności opiekuńcze
7 Aktywizacja społeczna
8 Praktyki zawodowe
dodatkowo:
9 Podstawy przedsiębiorczości - dla osób, które nie miały tego przedmiotu w szkole średniej

Zostaw maila.

Prześlemy Ci najnowsze informacje.

top