BDO Mielec - SIGMA

Kurs BDO - NOWOŚĆ!
 

 

Kurs BDO jest skierowany do osób prywatnych i przedsiębiorców, którzy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa muszą przekazywać, transportować bądź przejmować odpady za pośrednictwem „Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami” czyli tzw. „BDO”.

W programie kursu:

  • Zakres rejestracji w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO)
  • Zwolnienia z rejestracji w BDO, obowiązek i zwolnienia z ewidencji odpadów
  • Elektroniczna Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami - logowanie, nadawanie uprawnień dla użytkowników
  • Elektroniczny moduł wniosków - wniosek o wpis do BDO i wniosek aktualizacyjny – pokaz pracy w systemie BDO on-line
  • Obieg Karty Przekazania Odpadów - pokaz pracy w systemie BDO on-line
  • Sporządzanie Karty Ewidencji Odpadów - pokaz pracy w systemie BDO on-line
  • Elektroniczny moduł sprawozdawczości odpadów – np. sprawozdawczość wytwórcy odpadów, wiele miejsc prowadzenia działalności (MPD), odpady magazynowane na przełomie roku, odpady przekazane osobom fizycznym itp. – pokaz pracy w systemie BDO on-line
  • Sankcje i kary za nieprawidłowe wykonywanie obowiązków dot. bazy BDO
  • Planowane zmiany w BDO.

 

Czas trwania kursu: 8 godzin lekcyjnych

Cena: 250 zł

Zapewniamy wszystkie materiały, przyrządy i narzędzia.

Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują certyfikaty i zaświadczenia MEN.

 

Jeżeli jesteś zainteresowany, zapraszamy do kontaktu!

telefon:  733 608 700
e-mail: mielec@sigma.org.pl

lub osobiście w oddziale:
ul. Rynek 27, 39-300 Mielec

 

Numer konta: 78 1090 2590 0000 0001 4269 2092

top