Kurs pedagogiczny Mielec - SIGMA

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu 

kurspedagogicznystr

 

 

 

Kurs jest przeznaczony dla osób chcących pełnić funkcję instruktora praktycznej nauki zawodu, które nie posiadają kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

UPRAWNIENIA – instruktorzy praktycznej nauki zawodu po ukończonym kursie otrzymają przygotowanie pedagogiczne do prowadzenia praktycznej nauki zawodu z uczniami, słuchaczami i młodocianymi pracownikami realizującymi program nauczania danego zawodu w zakładach pracy bądź w rzemiośle.

W programie kursu:

  • podstawy pedagogiki
  • podstawy psychologii
  • metodyka praktycznej nauki zawodu
  • umiejętności dydaktyczne

 

Czas trwania kursu : 48 godzin lekcyjnych

Cena kursu: 700 zł

Zapewniamy wszystkie materiały, przyrządy i narzędzia.

Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują certyfikaty i zaświadczenia MEN.

 

Jeżeli jesteś zainteresowany, zapraszamy do kontaktu!

telefon:  733 608 700
e-mail: mielec@sigma.org.pl

lub osobiście w oddziale:
ul. Rynek 27, 39-300 Mielec

 

Numer konta: 78 1090 2590 0000 0001 4269 2092