Asystentka stomatologiczna

Asystentka stomatologiczna przygotowuje do pracy gabinet dentystyczny

zgodnie z zasadami obowiązującymi w stomatologii.

Asystuje oraz współpracuje z lekarzem dentystą w ramach działalności

organizacyjnej, profilaktyczno-leczniczej i rehabilitacyjnej.

Utrzymuje gabinet ogólnodentystyczny oraz specjalistyczny w gotowości do pracy.

Samodzielnie prowadzi dokumentację gabinetu dentystycznego.

 

 

 

 

Perspektywy pracy:

- gabinety  stomatologiczne,

- oddziały chirurgii szczękowej,

- kliniki i poradnie dentystyczne

- odziały chirurgii twarzowo - szczękowej. 

 

 

 

 

kierunek uzyskał pozytywną opinię Ministerstwa Zdrowia

 
 
  • Nauka trwa 1 rok tj. 2 semestry

  • Zajęcia odbywają się w 3 dni w tygodniu, piątek (po południu), sobota i niedziela

  • Praktyka zawodowa - 4 tygodnie - w trakcie nauki

  • Absolwenci szkoły uzyskują świadectwo ukończenia szkoły oraz - po zdaniu egzaminu przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną - dyplom ASYSTENTKI STOMATOLOGICZNEJ

  • Wydajemy suplement do dyplomu również w języku angielskim lub niemieckim, lektorat języka obcego w pomocy społecznej - w zależności od decyzji większości słuchaczy: j. angielski, j. niemiecki lub j. włoski

 

Plan nauczania
Lp. Przedmioty
teoretyczne:
1 Bezpieczeństwo i higiena pracy
2 Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
3 Język obcy w ochronie zdrowia
4 Propedeutyka w ochronie zdrowia
5 Podstawy psychologii, pedagogiki i cocjologii
6 Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia
7 Język migowy
8 Organizacja ochrony zdrowia
9 Technologie informatyczne
praktyczne:
10 Pracownia zasad i techniki pracy asystentki stomatologicznej
11 Działalność profilaktyczno-lecznicza
12 Praktyki zawodowe
dodatkowo:
13 Podstawy przedsiębiorczości - dla osób, które nie miały tego przedmiotu w szkole średniej

 

 

Nie czekaj - Zapisz się już dziś!

Zostaw maila.

Prześlemy Ci najnowsze informacje.

top