Opiekun medyczny
Opiekun medyczny rozpoznaje potrzeby oraz problemy osób chorych i niesamodzielnych. Planuje i organizuje wykonywanie czynności pielęgnacyjne i higieniczne i opiekuńcze z zakresu opieki medycznej. Pomaga osobie chorej i niesamodzielnej w zaspakajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych. Współpracuje z pielęgniarkami i lekarzami w zakresie opieki nad osobą chorą i niesamodzielną.

 

 
Perspektywy pracy:

- szpitale
- zakłady opiekuńczo-lecznicze, 
- ośrodki i domy pomocy społecznej, 
- niepubliczne zespoły opieki zdrowotnej, 
- domy pacjentów (indywidualna opieka),
- środowiskowe domy pomocy, 
- fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.
 

 

kierunek uzyskał pozytywną opinię Ministerstwa Zdrowia

 

 

  • Nauka trwa 1 rok tj. 2 semestry

  • Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co 2 tygodnie

  • Praktyka zawodowa - 4 tygodnie w trakcie nauki

  • Absolwenci szkoły uzyskują świadectwo ukończenia szkoły oraz - po zdaniu egzaminu przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną - dyplom OPIEKUNA MEDYCZNEGO

  • Wydajemy suplement do dyplomu również w języku angielskim lub niemieckim, lektorat języka obcego w pomocy społecznej - w zależności od decyzji większości słuchaczy: j. angielski, j. niemiecki lub j. włoski

 

 

Plan nauczania
Lp. Przedmioty
teoretyczne:
1 Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną
2 Zdrowie publiczne
3 Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
4 Zarys psychologii i socjologii
5 Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
6 Język migowy
7 Język obcy zawodowy w ochronie zdrowia
8 Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia
praktyczne:
9 Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze
10 Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną
11 Praktyki zawodowe
dodatkowo:
12 Podstawy przedsiębiorczości - dla osób, które nie miały tego przedmiotu w szkole średniej

 

 
Nie czekaj - Zapisz się już dziś!

Zostaw maila.

Prześlemy Ci najnowsze informacje.

top