Terapeuta zajęciowy

 Terapeuta zajęciowy aktywizuje i mobilizuje podopiecznych/ pacjentów

w procesie rehabilitacji kompleksowej, poprzez zastosowanie różnych metod

i form i technik terapii zajęciowej, celem poprawy funkcjonowania bio-psycho-społecznego.

Planuje indywidualną i grupową terapię zajęciową, uwzględniając diagnozę

oraz możliwości, potrzeby i zainteresowania podopiecznego.

Nawiązuje kontakty interpersonalne. Utrzymuje kontakt terapeutyczny z podopiecznym,

jego rodziną, środowiskiem i zespołem aktywizująco-terapeutycznym poprzez terapię zajęciową. 

 

 

 

Perspektywy pracy:
- kliniki,
- instytuty,
- szpitale,
- sanatoria,
- szkoły specjalne,
- domy pomocy społecznej,
- dzienne domy pomocy społecznej,
- kluby seniora,
- zakłady pracy chronionej,
- warsztaty terapii zajęciowej.

 

 

kierunek uzyskał pozytywną opinię Ministerstwa Zdrowia

  • Nauka trwa 2 lata tj. 4 semestry

  • Zajęcia odbywają się 3 dni w tygodniu, piątek (po południu), sobota i niedziela

  • Praktyka zawodowa - 4 tygodnie  w trakcie nauki

  • Absolwenci szkoły uzyskują świadectwo ukończenia szkoły oraz - po zdaniu egzaminu przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną - dyplom TERAPEUTY ZAJĘCIOWEGO

  • Wydajemy suplement do dyplomu również w języku angielskim lub niemieckim, lektorat języka obcego w pomocy społecznej - w zależności od decyzji większości słuchaczy: 
    j. angielski, j. niemiecki lub j. włoski

 

Plan nauczania
Lp. Przedmioty
teoretyczne:
1 Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
2 Język obcy w ochronie zdrowia
3 Podstawy psychologii i pedagogiki
4 Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
5 Język migowy
6 Podstawy terapii zajęciowej
praktyczne:
7 Planowanie i organizowanie terapii zajęciowej
8 Prowadzenie terapii zajęciowej
9 Komputerowe wspomaganie działalności terapeuty zajęciowego
10 Praktyki zawodowe
dodatkowo:
11 Podstawy przedsiębiorczości - dla osób, które nie miały tego przedmiotu w szkole średniej

 

 
Nie czekaj - Zapisz się już dziś!

Zostaw maila.

Prześlemy Ci najnowsze informacje.

top