Technik administracji Tarnów - SIGMA

Technik administracji obsługuje klienta w jednostkach administracji,

przygotowuje dokumenty na podstawie m.in. przepisów prawa pracy

oraz prawa cywilnego. Prowadzi postępowania administracyjne.

Sporządza analizy i sprawozdania dotyczące finansów publicznych.

  

Perspektywy pracy:


- administracja rządowa,
- jednostki samorządu terytorialnego,
- przedsiębiorstwa,
- organizacje społeczne.

 

 

 
  •  Nauka trwa 2 lata tj. 4 semestry
  •  Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co 2 tygodnie

  •  Praktyka zawodowa - 140 godzin (4 tygodnie) - w trakcie nauki

  •  Absolwenci szkoły uzyskują świadectwo ukończenia szkoły oraz - po zdaniu egzaminu przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną - dyplom TECHNIKA ADMINISTRACJI

  •  Wydajemy suplement do dyplomu również w języku angielskim

           Opłata: 99 zł/miesiąc - 10 rat w roku.

 

Plan nauczania
Lp. Przedmioty
1 Język obcy w administracji
2 Działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej
3 Podstawy administracji i prac biurowych
4 Podstawy prawa cywilnego
5 Podstawy prawa pracy
6 Podstawy prawa administracyjnego
7 Podstawy finansów publicznych
8 Sporządzanie dokumentacji w administracji
9 Kompetencje personalne i organizacja zespołów
10 Bhp w administracji
praktyczne
11 Wykonywanie pracy biurowej
12 Postępowanie w administracji
13 Praktyki zawodowe
obowiązkowo:
   Egzamin potwierdzający kwalifikację EKA.01. odbywa się pod koniec IV semestru
 
  

Nie czekaj - Zapisz się już dziś!