Asystent osoby niepełnosprawnej Tarnów - SIGMA

Asystent osoby niepełnosprawnej : 

Nie czekaj - Zapisz się już dziś!

 
  • Nauka trwa 1 rok tj. 2 semestry

  • Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co dwa tygodnie

  • Praktyka zawodowa: 8 tygodni

  • Absolwenci szkoły uzyskują świadectwo ukończenia szkoły oraz - po zdaniu egzaminu przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną - dyplom ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

  • Wydajemy również dyplom w języku angielskim lub niemieckim lektorat języka obcego - w zależności od decyzji większości słuchaczy: j. angielski, j. niemiecki

Plan nauczania
Lp. Przedmioty
teoretyczne
1 Bezpieczeństwo i higiena pracy
2 Podstawy psychologii i socjologii
3 Elementy pracy socjalnej
4 Podstawy opieki
5 Język obcy w ochronie zdrowia
praktyczne:
6

Pracownia komunikacji alternatywnej i wspomagającej

7 Pracownia opiekuńczo - pielęgnacyjna
8 Trening umiejętności i kompetencji społecznych
9 Aktywizacja osoby podopiecznej i z niepełnosprawnościami
10 Praktyki zawodowe
obowiązkowo:
  Egzamin potwierdzający kwalifikację  SPO.01.odbywa się pod koniec II semestru
 
 

 Nie czekaj - Zapisz się już dziś!