Technik bhp Tarnów - SIGMA

Technik bhp kontroluje przestrzeganie przepisów bhp,

analizuje ryzyko zawodowe w procesach pracy.

Inicjuje wprowadzanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych,

mających wpływ na poprawę warunków bhp. Ustala okoliczności wypadków

i przyczyny chorób zawodowych. Prowadzi szkolenia z zakresu bhp.

Doskonali ergonomiczne warunki pracy.

 

Perspektywy pracy:


- instytucje, organizacje, przedsiębiorstwa prowadzące działy bhp,
- szkoleniowiec w zakresie posiadanych kwalifikacji i uprawnień.

 

 

 

  • Nauka trwa 1,5 roku tj. 3 semestry

  • Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co 2 tygodnie

  • Praktyka zawodowa- 140 godzin (4 tygodnie) - w trakcie nauki

  • Absolwenci szkoły uzyskują świadectwo ukończenia szkoły oraz - po zdaniu egzaminu przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną - dyplom TECHNIKA BHP

  • Wydajemy  dyplom również w języku angielskim

          Opłata: 199 zł/miesiąc - 10 rat w roku.

Plan nauczania
Lp. Przedmioty
teoretyczne :
1 Podstawy prawa pracy
2 Podstawy bezpieczeństwa i higieny pracy
3 Techniczne bezpieczeństwo pracy
4 Ergonomia w procesie pracy
5 Zagrożenia w środowisku pracy
6 Kompetencje społeczne i organizacja zespołów
7 Język angielski zawodowy w bezpieczeństwie i higienie pracy
8 Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia
praktyczne :
9 Ocena ryzyka zawodowego
10 Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych
11

Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy

12 Praktyki zawodowe
dodatkowo :
13

Podstawy przedsiębiorczości-zajęcia prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu

obowiązkowo:

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację BPO.01. odbywa się pod koniec III semestru

 
 
 
Nie czekaj - Zapisz się już dziś!