Technik bhp

Technik bhp kontroluje przestrzeganie przepisów bhp,

analizuje ryzyko zawodowe w procesach pracy.

Inicjuje wprowadzanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych,

mających wpływ na poprawę warunków bhp. Ustala okoliczności wypadków

i przyczyny chorób zawodowych. Prowadzi szkolenia z zakresu bhp.

Doskonali ergonomiczne warunki pracy.

 

 

 


Perspektywy pracy:
- instytucje, organizacje, przedsiębiorstwa prowadzące działy bhp,
- szkoleniowiec w zakresie posiadanych kwalifikacji i uprawnień.

 

 

  • Nauka trwa 1,5 roku tj. 3 semestry

  • Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co 2 tygodnie

  • Praktyka zawodowa- 4 tygodnie - w trakcie nauki

  • Absolwenci szkoły uzyskują świadectwo ukończenia szkoły oraz - po zdaniu egzaminu przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną - dyplom TECHNIKA BHP

  • Wydajemy  dyplom również w języku angielskim

 

 

Plan nauczania
Lp. Przedmioty
teoretyczne :
1 Podstawy prawa pracy
2 Techniczne bezpieczeństwo pracy
3 Ergonomia w procesie pracy
4 Zagrożenia w środowisku pracy
5 Język obcy zawodowy
praktyczne :
6 Ocena ryzyka zawodowego
7 Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych
8

Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy

9 Praktyka zawodowa
dodatkowo :
10

Podstawy przedsiębiorczości – dla osób, które nie miały tego przedmiotu w szkole średniej

 
 
Nie czekaj - Zapisz się już dziś!

Zostaw maila.

Prześlemy Ci najnowsze informacje.

top