Opiekun w domu pomocy społecznej Tarnów - SIGMA

Opiekun w domu pomocy społecznej:

 

Nie czekaj - Zapisz się już dziś!

 
  • Nauka trwa 2 lata tj. 4 semestry

  • Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co dwa tygodnie

  • Praktyka zawodowa 8 tygodni

  • Absolwenci szkoły uzyskują świadectwo ukończenia szkoły oraz - po zdaniu egzaminu przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną - dyplom OPIEKUNA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

  • wydajemy również dyplom w języku angielskim lub niemieckim, lektorat języka obcego - w zależności od decyzji większości słuchaczy: j. angielski, j. niemiecki

 
Plan nauczania
Lp. Przedmioty
teoretyczne:
1 Bezpieczeństwo i higiena pracy
2 Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii
3 Polityka społeczna
4 Komunikacja interpersonalna i społeczna
5 Podstawy opieki
6 Anatomia i fizjopatologia
7 Język obcy
8 Rewalidacja psychoruchowa
9 Język migowy
praktyczne:
10 Pracownia opiekuńczo - pielęgnacyjna
11 Aktywizacja osoby podopiecznej i z niepełnosprawnościami
12 Pracownia  usprawniania ruchowego
13 Pracownia  pierwszej pomocy
14 Praktyki zawodowe
dodatkowo:
15 Podstawy przedsiębiorczości-zajęcia prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu
obowiązkowo:
Egzamin potwierdzający kwalifikację SPO.03. odbywa się pod koniec IV semestru. 
 
Nie czekaj - Zapisz się już dziś!