Opiekun w domu pomocy społecznej

Opiekun w domu pomocy społecznej:

Opiekun DPS

 

  • Nauka trwa 2 lata tj. 4 semestry

  • Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co dwa tygodnie

  • Praktyka zawodowa 8 tygodni

  • Absolwenci szkoły uzyskują świadectwo ukończenia szkoły oraz - po zdaniu egzaminu przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną - dyplom OPIEKUNA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

  • wydajemy również dyplom w języku angielskim lub niemieckim, lektorat języka obcego w pomocy społecznej - w zależności od decyzji większości słuchaczy: j. angielski, j. niemiecki lub j. włoski

Nie czekaj - Zapisz się już dziś!

 
Plan nauczania
Lp. Przedmioty
teoretyczne:
1 Podstawy organizacji domu pomocy społecznej
2 Bio-psycho-społeczne funkcjonowanie człowieka
3 Teoretyczne podstawy opieki
4 Metodyka pracy opiekuńczo-wspierającej
5 Język obcy w pomocy społecznej
praktyczne:
6 Usługi opiekuńcze
7 Aktywizacja osoby podopiecznej
8 Trening umiejętności społecznych
9 Praktyki zawodowe
dodatkowo:
10 Podstawy przedsiębiorczości - dla osób, które nie miały tego przedmiotu w szkole średniej

Zostaw maila.

Prześlemy Ci najnowsze informacje.

top