Opiekunka dziecięca

Opiekunka dziecięca opiekuje się, pielęgnuje i wychowuje

oraz edukuje dziecko zdrowe i chore. 

Świadczy usługi opiekuńcze i wspomagające rozwój dziecka.

Rozwija wrażliwość estetyczną dziecka.

 

 

 

Perspektywy pracy:

- domy

- żłobki

- domy małego dziecka

- odziały szpitalne

- senatoria

- prewentoria dziecięce w Polce i w krajach Unii Europejskiej

- własna działalność gospodarcza

 

 

  • Nauka trwa 2 lata tj. 4 semestry

  • Zajęcia odbywają się 3 dni w tygodniu - piątek (po południu), sobota i niedziela

  • Praktyka zawodowa - 4 tygodnie w trakcie nauki

  • Absolwenci szkoły uzyskują świadectwo ukończenia szkoły oraz - po zdaniu egzaminu przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną - dyplom OPIEKUNKI DZIECIĘCEJ

  • Wydajemy suplement do dyplomu również w języku angielskim lub niemieckim, lektorat języka obcego w pomocy społecznej - w zależności od decyzji większości słuchaczy: j. angielski, j. niemiecki lub j. włoski

 

Plan nauczania
Lp. Przedmioty
teoretyczne:
1 Bezpieczeństwo i higiena pracy
2 Podstawy działalności gospodarczej
3 Język obcy zawodowy
4 Propedeutyka zdrowia
5 Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii
6 Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia
7 Organizacja ochrony zdrowia
8 Język migowy
9 Technologie informatyczne
10 Teoretyczne podstawy pielęgnowania dziecka
11 Teoretyczne podstawy wychowania dziecka
12 Teoria wychowania muzycznego
13 Teoria wychowania artystycznego
14 Wychowanie fizyczne
praktyczne:
15 Pracownia pielęgnacji dziecka
16 Pracownia wychowania dziecka
17 Wychowanie dziecka poprzez literaturę oraz muzykę
18 Wychowanie artystyczne dziecka
19 Opieka nad dzieckiem
20 Praktyka zawodowa
dodatkowo:
21 Podstawy przedsiębiorczości - dla osób, które nie miały tego przedmiotu w szkole średniej

 
 
Nie czekaj - Zapisz się już dziś!

Zostaw maila.

Prześlemy Ci najnowsze informacje.

top