Rachunkowość

Technik rachunkowości :

technik rachunkowości

 

  • Nauka trwa 2 lata tj. 4 semestry

  • Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym co 2 tygodnie

  • Praktyka zawodowa w III i IV semestrze (2 tygodnie)

  • Absolwenci szkoły uzyskują świadectwo ukończenia szkoły oraz - po zdaniu egzaminu przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną - dyplom TECHNIKA RACHUNKOWOŚCI

Nie czekaj - Zapisz się już dziś!


Plan nauczania
Lp. Przedmioty
teoretyczne:
1 Działalność gospodarcza w branży ekonomicznej
2 Rachunkowość finansowa
3 Wynagrodzenia i podatki
4 Język obcy w rachunkowości
praktyczne:
5 Biuro rachunkowe
6 Dokumentacja biurowa
7 Biuro wynagrodzeń i podatków
8 Praktyka zawodowa
dodatkowo:
9 Podstawy przedsiębiorczości - dla osób, które nie miały tego przedmiotu w szkole średniej

Zostaw maila.

Prześlemy Ci najnowsze informacje.

top