Masaż

Technik masażysta:

kierunek uzyskał pozytywną opinię Ministerstwa Zdrowia

Absolwent szkoły zdobywa umiejętności do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1)   wykonywania masażu medycznego;

2)   wykonywania masażu sportowego;

3)   wykonywania masażu kosmetycznego i profilaktycznego;

4)   prowadzenia działalności profilaktycznej, popularyzującej zachowania prozdrowotne.

 Technik masażysta

  • Nauka trwa 2 lata tj. 4 semestry

  • Zajęcia odbywają się trzy dni w tygodniu, piątek (po południu), sobota i niedziela

  • Praktyka zawodowa 4 tygodnie

  • Absolwenci szkoły uzyskują świadectwo ukończenia szkoły oraz - po zdaniu egzaminu przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną - dyplom TECHNIKA MASAŻYSTY

  • wydajemy również dyplom w języku angielskim lub niemieckim, lektorat języka obcego w pomocy społecznej - w zależności od decyzji większości słuchaczy: j. angielski, j. niemiecki lub j. włoski

Nie czekaj - Zapisz się już dziś!

Plan nauczania

Lp. Przedmioty
teoretyczne:
1 Organizacja i działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
2 Język obcy w ochronie zdrowia
3 Podstawy psychologii i socjologii w ochronie zdrowia
4 Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia zdrowia i  życia
5 Język migowy
6 Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia
7 Teoretyczne podstawy masażu
8 Anatomia z fizjologią
9 Zarys fizjoterapii
10 Zagadnienia kliniczne masażu
praktyczne:
11 Masaż
12 Fizjoterapia
13 Anatomia topograficzna
dodatkowo:
14 Podstawy przedsiębiorczości - dla osób, które nie miały tego przedmiotu w szkole średniej

Zostaw maila.

Prześlemy Ci najnowsze informacje.

top