Technik sterylizacji medycznej

Technik sterylizacji medycznej

kierunek uzyskał pozytywną opinię Ministerstwa Zdrowia

Absolwent szkoły zdobywa umiejętności do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1)   kwalifikowania sprzętu i wyrobów medycznych do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji;

2)   przeprowadzania mycia, dezynfekcji i sterylizacji przy użyciu odpowiednich metod i urządzeń;

3)   przeprowadzania kontroli procesów dekontaminacji;

4)   prowadzenia dokumentacji mycia, dezynfekcji i sterylizacji.

STERYLIZACJA MEDYCZNA

 

  • Nauka trwa 1 rok tj. 2 semestry

  • Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (2 weekendy w miesiącu) lub stacjonarnym (3 dni w tygodniu)

  • Praktyka zawodowa - 4 tygodnie

  • Absolwenci szkoły uzyskują świadectwo ukończenia szkoły oraz - po zdaniu egzaminu przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną - dyplom TECHNIKA STERYLIZACJI MEDYCZNEJ

  • Wydajemy suplement do dyplomu również w języku angielskim lub niemieckim, lektorat języka obcego w pomocy społecznej - w zależności od decyzji większości słuchaczy: j. angielski, j. niemiecki lub j. włoski

Nie czekaj - Zapisz się już dziś!

Plan nauczania
Lp. Przedmioty
teoretyczne:
1 Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
2 Język migowy
3 Język angielski
4 Technologia mycia  i dezynfekcji z elementami informatyki
5 Działalność gospodarcza na rynku usług medycznych
6 Technologia sterylizacji z elementami informatyki
praktyczne:
7 Wykonywanie dekontaminacji medycznej
10 Udzielanie pierwszej pomocy z elementami anatomii praktycznej
11 Zastosowanie technologii informatycznych w ochronie zdrowia
dodatkowo:
12 Podstawy przedsiębiorczości - dla osób, które nie miały tego przedmiotu w szkole średniej

Zostaw maila.

Prześlemy Ci najnowsze informacje.

top