Technik turystyki wiejskiej

Technik turystyki wiejskiej :

Technik turystyki wiejskiej

 

  • Nauka trwa 2 lata tj. 4 semestry

  • Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym co 2 tygodnie

  • Praktyka zawodowa : 8 tygodni

  • Absolwenci szkoły uzyskują świadectwo ukończenia szkoły oraz - po zdaniu egzaminu przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną - dyplom TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ

  • Wydajemy również dyplom w języku angielskim

  • Technik turystyki wiejskiej jest zawodem rolniczym , uprawnia do zakupu ziemi i prowadzenia gospodarstw rolnych.

Nie czekaj - Zapisz się już dziś!

Plan nauczania
Lp. Przedmioty
teoretyczne:
1 Działalność turystyczna na obszarach wiejskich
2 Produkcja rolnicza
3 Usługi agroturystyczne
4 Język obcy w turystyce
praktyczne:
5 Obsługa turystyczna
6 Prowadzenie produkcji rolniczej
7 Usługi żywieniowe
8 Usługi noclegowe
9 Praktyka zawodowa
dodatkowo:
10 Podstawy przedsiębiorczości dla osób, które nie miały tego przedmiotu w szkole średniej

Zostaw maila.

Prześlemy Ci najnowsze informacje.

top