projekt unijny staż płatny Projekt UE
Projekt RTCKBG
Zapraszamy do udziału w projekcie

pn. „Rozwój Tarnowskiego Centrum Kadr Białej Gospodarki”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020., oś priorytetowa 10 Wiedza i Kompetencje, działanie 10.2 Rozwój Kształcenia Zawodowego, poddziałanie 10.2.2 Kształcenie Zawodowe Uczniów – SPR
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 Cel Projektu:

Rozwój Tarnowskiego Centrum Kadr Białej Gospodarki w ramach sektora medyczno-społecznego oraz podniesienie jakości kształcenia zawodowego dzięki zakupowi nowoczesnego wyposażenia.

 

Planowane efekty:

Pomoc w zniwelowaniu problemu słabo wykształconych pracowników.

 

Wartość projektu i Wkład Funduszy Europejskich:

Łączna wartość projektu 1 125 684,00 zł

Dofinansowanie ze Środków Europejskich  956 831,40 zł

 

Czas trwania projektu:

od 01.01.2020 r. do 30.06.2022 r.

 

Projekt dedykowany dla uczniów lub słuchaczy publicznych i niepublicznych ponadgimnazjalnych lub ponadpodstawowych szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe,

Zamieszkujących, uczących się lub pracujących w następujących powiatach województwa małopolskiego:

  • bocheńskim,
  • brzeskim,
  • dąbrowskim,
  • Tarnów, gmina - Tarnów,
  • tarnowskim;

 

Korzyści płynące z udziału w projekcie:

- indywidualny plan działania,

- doradztwo zawodowe,

- szkolenia zawodowe,

- płatne 4 miesięczne staże zawodowe,

- pomoc stypendialna,

- zwrot kosztów dojazdu na staże.

 

WSZYSTKIE FORMY WSPARCIA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU - BEZPŁATNIE

 

Jesteś zainteresowany ?

ZADZWOŃ: 

Tarnów: specjalista ds. projektów unijnych: 730 130 855 lub 730 353 500

Bochnia tel: 733 500 950 lub 730 236 500

Adresy e-mail:

m.jamrog@sigma.org.pl

a.pudlowski@sigma.org.pl

 

Biuro Projektu:

Centrum Edukacji SIGMA sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 3

33-100 Tarnów

 

Więcej informacji na stronie www.sigma.org.pl

Rekrutacja:

Formularz rekrutacyjny

Deklaracja uczestnictwa

Oświadczenie dot. danych osobowych

Regulamin Tarnowskie Centrum Kadr Białej Gospodarki

Umowa uczestnictwa

Zostaw maila.

Prześlemy Ci najnowsze informacje.

top