Rozeznanie rynku UNIT

Zapytanie ofertowe

PROCEDURA WYBORU ZGODNIE Z ZASADĄ ROZEZNANIA RYNKU

dotyczące wyboru dostawcy doposażenia pracowni stomatologicznej

W ramach projektu „Rozwój Tarnowskiego Centrum Kadr Białej Gospodarki” nr projektu RPMP.10.02.02-12-0046/19

 

 

W związku z realizacją  projektu Rozwój Tarnowskiego Centrum Kadr Białej Gospodarki nr projektu RPMP.10.02.02-12-0046/19,  współfinansowanego  ze środków  Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w latach 2014-2020 - Centrum Edukacji SIGMA Sp. z o.o. zaprasza do przedstawienia oferty dotyczącej dostawy UNITU STOMATOLOGICZNEGO - przenośnego.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  ZGODNIE Z ZASADĄ ROZEZNANIA RYNKU

 

Termin składania ofert: 28.04.2020 r. do godz. 16:00.

 

Wyniki postępowania - wybór najkorzystniejszej oferty