Zapytanie ofertowe SM

Zapytanie ofertowe

PROCEDURA WYBORU ZGODNIE Z ZASADĄ ROZEZNANIA RYNKU

WYNAJEM SAL

 

W związku z realizacją  projektu „Tarnowskie Centrum Kadr Białej Gospodarki” nr projektu RPMP.08.02.00-12-0141/18,  współfinansowanego  ze środków  Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w latach 2014-2020 - Centrum Edukacji SIGMA Sp. z o.o. zaprasza do przedstawienia oferty dotyczącej WYNAJMU SAL

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  ZGODNIE Z ZASADĄ ROZEZNANIA RYNKU

 

Termin składania ofert: 01.09.2018 r. g. 9:00

 

Wyniki postępowania - wybór najkorzystniejszej oferty