Zapytanie ofertowe CNC

Zapytanie ofertowe

PROCEDURA WYBORU ZGODNIE Z ZASADĄ ROZEZNANIA RYNKU

organizacja kursu: operator – programista CNC

W ramach projektu „Nowy Początek!” nr projektu RPPK.07.01.00-18-0072/18

 

 

W związku z realizacją  projektu „Nowy Początek!” nr projektu RPPK.07.01.00-18-0072/18,  współfinansowanego  ze środków  Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w latach 2014-2020 - Centrum Edukacji SIGMA Sp. z o.o. zaprasza do przedstawienia oferty dotyczącej organizacji  kursu: operator – programista CNC” wraz z egzaminem

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  ZGODNIE Z ZASADĄ ROZEZNANIA RYNKU

 

Termin składania ofert: 03.07.2018 r. do godz. 9:00.