projekt unijny staż płatny Projekt UE
Projekt PBG z POWERem
 
Zapraszamy do udziału w projekcie finansowanym przez Unię Europejską:

Pracownik białej gospodarki z POWERem!”

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Cel Projektu:

Aktywizacja zawodowa 60 osób w wieku 15-29 lat w tym osób z niepełnosprawnościami i o niskich kwalifikacjach, które są:

  • bierne zawodowo, nie uczestniczą w szkoleniach i kształceniu, tzw. osoby z kategorii NEET, i/lub należą do jednej z grup: 
  • odchodzący z rolnictwa i ich rodziny,
  • tzw. ubodzy pracujący,
  • osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz w ramach umów cywilnoprawnych.

 

Planowane efekty:

Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER poprzez kompleksowe, wysokiej jakości indywidualne wsparcie, w ramach zaplanowanych w projekcie działań, których ostatecznym celem jest ułatwienie osobom młodym dostępu do usług rynku pracy i możliwości znalezienia przez nich pracy.

 

Wartość projektu i Wkład Funduszy Europejskich:

Łączna wartość projektu 947 559,88 zł

Dofinansowanie ze Środków Europejskich 798 603,46 zł

 

Czas trwania projektu:

od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r.

 

Projekt dedykowany do mieszkańców Podkarpacia, zamieszkujących powiaty:

- dębicki,

- jasielski,

- kolbuszowski,

- mielecki,

- ropczycko-sędziszowski,

- strzyżewski

- tarnobrzeski.

 

Korzyści płynące z udziału w projekcie:

- indywidualny plan działania,

- doradztwo zawodowe,

- pośrednictwo pracy,

- poradnictwo psychologiczne

- szkolenia zawodowe,

- warsztaty aktywizacji zawodowej,

- płatne staże zawodowe trwające 4 miesiące z możliwością wydłużenia do 6 miesięcy,

- zwrot kosztów dojazdu na poszczególne działania,

- subsydiowane zatrudnienie,

- wsparcie mobilności geograficznej.

WSZYSTKIE FORMY WSPARCIA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU - BEZPŁATNIE

 

Jesteś zainteresowany ?

ZADZWOŃ: 

Tarnów: specjalista ds. projektów unijnych: 730 597 500 lub 730 353 500

Dębica: tel: 730 851 500 

Mielec: tel: 733 608 700

Adresy e-mail:

j.krupa@sigma.org.pl

a.pudlowski@sigma.org.pl

 

Biuro Projektu:

Centrum Edukacji SIGMA sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 3

33-100 Tarnów

 

Dokumenty rekrutacyjne:

Formularz rekrutacyjny
Deklaracja uczestnictwa
Oświadczenie dot. danych osobowych
Oświadczenie dot. podjęcia zatrudnienia
Umowa uczestnictwa
Oświadczenie dot. nr konta
Regulamin projektu

Zostaw maila.

Prześlemy Ci najnowsze informacje.

top