Zapytanie ofertowe SM

Zapytanie ofertowe

PROCEDURA WYBORU ZGODNIE Z ZASADĄ ROZEZNANIA RYNKU

 

 

W związku z realizacją  projektu „Pracownik Białej Gospodarki z POWERem!”, działanie 1.1 i 1.2 w ramach Osi Priorytetowej I w województwie Podkarpackim, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie Nr POWR.01.02.01-18-0130/19-00 - Centrum Edukacji SIGMA Sp. z o.o. zaprasza do przedstawienia oferty dotyczącej realizacji zadania: "Kurs social media"

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  ZGODNIE Z ZASADĄ ROZEZNANIA RYNKU

 

Termin składania ofert: 22.10.2020 r. g. 15:00