Zapytanie ofertowe SK

Zapytanie ofertowe

na

zakup sprzętu kosmetycznego

 

W związku z realizacją  projektu „Tarnowskie Centrum Kadr Białej Gospodarki” nr projektu RPMP.10.02.02-12-0235/16,  współfinansowanego  ze środków  Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w latach 2014-2020 - Centrum Edukacji SIGMA Sp. z o.o. zaprasza do przedstawienia oferty dotyczącej zakupu NOWEGO sprzętu kosmetycznego

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Termin składania ofert: 14.11.2017 r. g. 23:59

 

Wyniki postępowania - wybór najkorzystniejszej oferty