Zapytanie ofertowe SM

Zapytanie ofertowe

PROCEDURA WYBORU ZGODNIE Z ZASADĄ ROZEZNANIA RYNKU

zakup sprzętu opiekuńczego i medycznego

 

W związku z realizacją  projektu „Tarnowskie Centrum Kadr Białej Gospodarki” nr projektu RPMP.10.02.02-12-0235/16,  współfinansowanego  ze środków  Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w latach 2014-2020 - Centrum Edukacji SIGMA Sp. z o.o. zaprasza do przedstawienia oferty dotyczącej zakupu NOWEGO sprzętu opiekuńczego i medycznego

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  ZGODNIE Z ZASADĄ ROZEZNANIA RYNKU

 

Termin składania ofert: 14.11.2017 r. g. 23:59

 

Wyniki postępowania - wybór najkorzystniejszej oferty