projekt unijny staż płatny Projekt UE

Projekt WDDP z POWERem

 
Zapraszamy do udziału w projekcie finansowanym przez Unię Europejską:

Właściwa droga do pracy  z POWERem!”

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Cel Projektu:

Aktywizacja zawodowa  osób w wieku 15-29 lat w tym osób z niepełnosprawnościami i o niskich kwalifikacjach, które są:

  • bierne zawodowo, 
  • nie pracujące, nie zarejestrowane w Urzędzie Pracy, 
  • nie uczestniczą w kształceniu w trybie stacjonarnym,
  • pracujące, za najniższą stawkę przewidzianą w umowie o pracę lub na umowę zlecenie,
  • odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,
  • niepełnosprawne.

 

Planowane efekty:

Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER poprzez kompleksowe, wysokiej jakości indywidualne wsparcie, w ramach zaplanowanych w projekcie działań, których ostatecznym celem jest ułatwienie osobom młodym dostępu do usług rynku pracy i możliwości znalezienia przez nich pracy. 

Czas trwania projektu:

od 01.09.2020 r. do 31.08.2022 r.

Projekt dedykowany do mieszkańców woj.małopolskiego, zamieszkujących powiaty:

-Tarnów-miasto,

-tarnowski,

-dąbrowski

-brzeski 

Korzyści płynące z udziału w projekcie:

- indywidualny plan działania,

- doradztwo zawodowe,

- pośrednictwo pracy,

- poradnictwo psychologiczne

- szkolenia zawodowe,

- stypendium szkoleniowe,

- płatne staże zawodowe trwające 3 miesiące 

- stypendium stażowe w wys. 1536,50zł netto/miesiąc,

- dodatek dla opiekuna stażu,

- catering podczas szkoleń,

- materiały szkoleniowe,

- ubezpieczenie NNW

- zwrot kosztów dojazdu na poszczególne działania,

 

WSZYSTKIE FORMY WSPARCIA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU - BEZPŁATNIE

 

Jesteś zainteresowany ?

ZADZWOŃ: 

Allan Pudłowski

tel. 730 353 500

e-mail: a.pudlowski@sigma.org.pl

 

Biuro Wykonawcy Projektu:

Centrum Edukacji SIGMA sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 3

33-100 Tarnów

 

 

top