Dokumenty wymagane do zapisu

Szkoła Policealna z upr. szkoły publicznej:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,

 • 1 zdjęcie legitymacyjne,

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie do odbioru w Sekretariacie)

 • dowód osobisty,

 • 0 złotych wpisowego - cały cykl nauki ZA DARMO!

 

Szkoła Policealna niepubliczna:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,

 • 1 zdjęcie legitymacyjne,

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie do odbioru w Sekretariacie)

 • dowód osobisty,

 • 1 rata czesnego - w wysokości zależnej od kierunku.

 2 letnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych po ZSZ:

 • świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej,

 • 1 zdjęcia legitymacyjne,

 • dowód osobisty,

 • 0 złotych wpisowego - cały cykl nauki ZA DARMO!

 

3 letnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych:

 • świadectwo ukończenia gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej lub szkoły podstawowej (8- klasowej),

 • 1 zdjęcia legitymacyjne,

 • dowód osobisty,

 • 0 złotych wpisowego - cały cykl nauki ZA DARMO!

SIGMA

Zostaw maila.

Prześlemy Ci najnowsze informacje.

top