projekt unijny staż płatny Projekt UE

Projekt TCKBG

Zapraszamy do udziału w projekcie finansowanym przez Unię Europejską:
TARNOWSKIE CENTRUM KADR BIAŁEJ GOSPODARKI
 
REKRUTACJA TRWA - IV edycja do 15.11.2018 r.

 

Cel Projektu:

Zdobycie kwalifikacji i umiejętności oraz doświadczenia zawodowego przez 75 osób, w tym 65 kobiet zamieszkujących na obszarze powiatów:  tarnowskiego , dąbrowskiego, brzeskiego oraz na terenie miasta Tarnów

 

Czas trwania projektu:

w okresie od 01.01.2017 do 30.06.2019.

 

Korzyści:

4 – miesięczny płatny staż zawodowy (1200 zł brutto/osobę)

 

Zwrot kosztów dojazdu na staż (100 zł/ m-c dla uczestnika)

 

I. Indywidualne doradztwo zawodowe  z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania – 6 h/uczestnika

- 2 h zostanie przeznaczone na diagnozę potrzeb, a 4 h na przygotowanie Indywidualnego Planu Rozwoju

- terminy spotkań będą ustalane elastycznie w porozumieniu z uczestnikiem projektu

II. Szkolenia zawodowe dla 120 osób

- Doradca zawodowy, podczas ustalania IPD, wspólnie z Uczestnikiem Projektu decyduje o wyborze tematyki  oraz terminie realizacji szkolenia zawodowego.

1. kurs na prawo jazdy kat. B dla 10 osób

2. szkolenie z zakresu obsługi komputera i podstawowych systemów informatycznych (TIK) dla 40 osób

3. szkolenie z zakresu kwalifikowanego kursu pomocy przedmedycznej dla 40 osób

4. szkolenie z zakresu makijażu i stylizacji dla 30 osób

 

Ogólna wartość  projektu: 671 225,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 570 541,25 zł.

 

Rekrutacja:

Formularz rekrutacyjny

Deklaracja uczestnictwa

Oświadczenie dot. danych osobowych

Regulamin Tarnowskie Centrum Kadr Białej Gospodarki

Umowa uczestnictwa

top