Najczęściej zadawane pytania

I. NABÓR

1. Kiedy zaczyna się nabór?

W naszej szkole nabór trwa cały rok, natomiast o przyjęciu na kierunek decyduje kolejność zgłoszeń przed nadchodzącym nowym semestrem. Nowy semestr rozpoczyna się każdego roku w lutym i we wrześniu.

2. Co decyduje o przyjęciu do szkoły?

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń oraz komplet złożonych dokumentów.

3. Jakie dokumenty są wymagane przy zapisie do szkoły policealnej?

Przy zapisie wymagane jest świadectwo szkoły średniej, zaświadczenie od lekarza o braku przeciwskazań do nauki w wybranym zawodzie ( skierowanie wydajemy w sekretariacie szkoły), dowód osobisty, zdjęcie do legitymacji jeżeli Słuchacz chce mieć legitymację szkolną.

4. Jakie dokumenty muszę złożyć przy zapisie do liceum?

Aby zapisać się do liceum należy złożyć świadectwo ukończenia gimnazjum lub ósmej klasy szkoły podstawowej, przedstawić dokument tożsamości oraz złożyć zdjęcie, jeżeli Słuchacz chce mieć legitymację szkolną.

5. Czy mogę zapisać się do szkoły policealnej, nie mając matury?

Tak, aby zapisać się do szkoły policealnej konieczne jest posiadanie wykształcenia średniego, matura nie jest wymagana do zapisu.

6. Czy mogę zapisać się online/telefonicznie?

Zapis jest możliwy osobiście w sekretariacie szkoły wybranego oddziału. Wypełniając formularz online można zarezerwować sobie miejsce.  

7. Czy inna osoba może zapisać mnie do szkoły?

Nie, zapisać się można wyłącznie osobiście.

8. Czy jest ograniczona ilość miejsc na kierunkach?

Na każdym kierunku mamy ograniczoną ilość miejsc, więc warto zapisać się jak najszybciej.
O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń.

9. Czy przy zapisie do szkoły są ograniczenia wiekowe?

Do szkoły mogą zapisać się osoby, które ukończyły 18 rok życia lub ukończą go w roku kalendarzowym, w którym rozpoczynają naukę. Nie ma górnej granicy wieku.

10. Do jakiej szkoły mogę zapisać się po ukończeniu szkoły zawodowej?

Po szkole zawodowej można zapisać się do 4-letniego Liceum, na kursy roczne lub intensywne.

11. Czy do zapisu wystarczy ksero świadectwa ukończenia szkoły średniej?

Do zapisu wymagany jest oryginał świadectwa lub odpis świadectwa.

II. NAUKA

12. Czy mogę wypożyczyć swoje świadectwo podczas trwania nauki?

Tak, na okres konieczny do załatwienia spraw istotnych dla Słuchacza wydawany jest oryginał świadectwa.

13. Jakie uprawnienia posiada szkoła SIGMA? 

Szkoła Sigma posiada uprawnienia szkoły publicznej.

14. Czy inna osoba może odebrać za mnie zaświadczenie, legitymację itp.?

Tak, może. Musi jednak posiadać pisemne upoważnienie osoby zainteresowanej.

15. Ile trwa nauka w szkole policealnej?

Nauka w szkole policealnej w zależności od kierunku trwa od 1 roku do 2,5 roku. Informacje na temat okresu trwania nauki znajdują się na naszej stronie w opisie danego kierunku.

16. Ile trwa nauka w liceum?

Nauka w liceum trwa 3 lata (dla osób po szkole zawodowej i szkole branżowej I stopnia) lub 4 lata (dla osób po gimnazjum lub 8-klasowej szkole podstawowej).

17. Jak często odbywają się zajęcia w szkole policealnej?

- co dwa tygodnie - w soboty i niedziele – dla formy zaocznej,
- w każdy piątek po południu, sobotę i niedzielę – dla formy stacjonarnej,
- 5 dni w tygodniu - dla formy dziennej.

18. Jakie wykształcenie otrzymuję po ukończeniu szkoły policealnej lub liceum dla dorosłych?

Po ukończeniu szkoły policealnej i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie Słuchacz zdobywa tytuł technika w wybranym zawodzie.
Po ukończeniu liceum dla dorosłych Słuchacz uzyskuje wykształcenie średnie oraz możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego. Po zdaniu matury otrzymuje świadectwo maturalne.

19. Kiedy mogę odebrać świadectwo ukończenia liceum/szkoły policealnej? 

Wszystkie informacje dotyczące odbioru świadectw są dostępne w wybranym sekretariacie szkoły.

20. Gdzie znajdę plan zajęć?

Plan zajęć jest dostępny po zalogowaniu na naszej stronie internetowej oraz w sekretariacie szkoły wybranego oddziału.

21. Ile kosztuje nauka?

Na większości kierunków w naszej szkole nauka jest bezpłatna. Wszystkie informacje dotyczące opłat znajdują się na stronie www.sigma.org.pl w opisie kierunku.

22. Czy rekrutują Państwo na wszystkie kierunki dostępne na Państwa stronie?

Tak, rekrutacja jest na wszystkie kierunki, które znajdują się na naszej stronie.

23. Czy mogę zapisać się na dwa kierunki jednocześnie?

Tak, należy jednak wziąć pod uwagę, że terminy zajęć mogą się pokrywać.

24. Czy już w dniu zapisania do szkoły będę mieć status ucznia?

Status Ucznia/ Słuchacza nabywa się od 1 września lub 1 lutego danego roku.

25. Czy po ukończeniu szkoły branżowej I stopnia mogę uczyć się w Państwa szkole?

Tak, można rozpocząć naukę w liceum, zaczynając od 3 semestru.

26. Czy w Państwa szkole zajęcia są prowadzone online?

W naszej szkole wszystkie zajęcia prowadzone są stacjonarnie.

27. Czy mogę zapisać się na kierunek medyczny lub policealny po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej?

Niestety nie, aby zapisać się na kierunek medyczny lub inny policealny należy posiadać wykształcenie średnie. Matura nie jest wymagana.

28. Czy mogę uczyć się na darmowym kierunku w szkole SIGMA i rozpocząć naukę w innej szkole na kierunku darmowym?

W przypadku nauki na kierunku darmowym w szkole SIGMA, nauka w innej szkole będzie prawdopodobnie wiązała się z koniecznością wniesienia opłaty czesnego.

III. REZYGNACJA

29. Czy w każdej chwili mogę zrezygnować ze szkoły? Czy nakładane są kary pieniężne za rezygnację?

Zrezygnować można w każdym momencie, bez żadnych konsekwencji i ponoszenia dodatkowych kosztów. W naszej szkole nie występują opłaty karne za rezygnację w trakcie nauki.

IV. OPŁATY

30. Czy przy zapisie pobierane jest wpisowe?

Tak, w naszej szkole występuje opłata wpisowa w wysokości 100 zł, która pobierana jest przy zapisie w sekretariacie szkoły.   

31. Czy są pobierane opłaty za egzamin?

Egzaminy zawodowe/maturalne w I terminie są bezpłatne. Egzaminy poprawkowe są płatne.

32. Ile wynosi czesne na kierunkach policealnych i medycznych?

Wszystkie kierunki medyczne w naszej szkole są bezpłatne, natomiast na niektórych kierunkach policealnych występują opłaty. Szczegóły dotyczące opłat są podane w opisie kierunku na naszej stronie.

33. W jaki sposób mogę zapłacić wpisowe?

Wpisowe można zapłacić w sekretariacie szkoły lub na konto bankowe podane na naszej stronie.

34. Czy za naukę mogę płacić ratami?

Oczywiście, za naukę w naszej szkole można płacić w co miesięcznych ratach bądź jednorazowo za cały rok lub semestr nauki.

35. Do kiedy muszę zapłacić raty, jaki jest termin płatności ?

Terminy płatności wskazane są w umowie Słuchacza.

36. Czy są kary finansowe w przypadku braku frekwencji 50%?

Nie, natomiast Słuchacz musi mieć minimum 50% frekwencji, aby był dopuszczony do egzaminów semestralnych.

37. Kiedy przysługuje zwrot wpisowego?

Wpisowe nie jest zwracane.

V. ZAŚWIADCZENIA / LEGITYMACJA

38. Czy szkoła wydaje zaświadczenia do ZUS?

Szkoła wydaje bezpłatne zaświadczenia swoim Słuchaczom.

39. Czy legitymacja uprawnia do zniżek?

Legitymacja uprawnia do zniżek PKP -  do 24 roku życia oraz do wybranych miejsc w danym mieście (szczegóły na naszej stronie w zakładce PROMOCJE – KARTA PRZYWILEJÓW).
Wysokość pozostałych zniżek – np. komunikacja miejska, baseny, obiekty sportowe, kina, teatry, muzea itp. zależy od wewnętrznych ustaleń w/w instytucji.

40. Na jakich kierunkach otrzymam legitymację?

Legitymację wydajemy na wszystkich kierunkach policealnych, medycznych oraz w liceum. Na kursach rocznych i intensywnych nie wydajemy legitymacji.

VI. FREKWENCJA

41. Jaką frekwencję należy mieć aby zostać promowanym na kolejny semestr?

Aby być promowanym na kolejny semestr trzeba mieć minimum 50% obecności z każdego przedmiotu. Jeśli frekwencja jest poniżej 50%, Słuchacz nie będzie mógł być dopuszczony do egzaminów semestralnych i nie będzie klasyfikowany.

42. Czy muszę być na wszystkich zajęciach?

Nie, natomiast wymagane jest minimum 50% frekwencji na każdym przedmiocie w danym semestrze.

VII. BADANIA LEKARSKIE

43. Na jakie kierunki należy robić badania lekarskie?

Badania są wymagane przy zapisie na wszystkie kierunki medyczne i policealne. Skierowanie na badania wydaje sekretariat.

44. Jakie zaświadczenie lekarskie wymagane jest przy przyjęciu do szkoły policealnej? Czy to musi być zaświadczenie od lekarza medycyny pracy?

Tak, sekretariat szkoły wyda skierowanie do lekarza medycyny pracy.

VIII. PRAKTYKI ZAWODOWE

45. Czy praktyki zawodowe są obowiązkowe?

Tak, praktyki są obowiązkowe. Czas trwania praktyk znajduje się w opisie kierunku na naszej stronie.

46. Czy Słuchacze mają narzucone miejsca praktyk?

Nie, każdy Słuchacz ma możliwość sam zdecydować, gdzie chce odbyć praktyki. Wybór miejsca akceptuje Dyrektor szkoły.

47. Czy szkoła pomaga w znalezieniu miejsca praktyk zawodowych?

Tak, jeśli Słuchacz nie może znaleźć miejsca praktyk szkoła kieruje do danego zakładu/ instytucji.

IX. UBEZPIECZENIE

48. Czy będąc uczniem mogę otrzymać ubezpieczenie zdrowotne?

Osoba ucząca się do 26 roku życia podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu kształcenia i przypisana jest do ubezpieczenia rodzica. Osoba pracująca i ucząca się jest ubezpieczona z tytułu pracy.

X. KURSY

49. Jakie dokumenty otrzymam po ukończeniu kursu?

Po ukończeniu kursu każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie MEiN oraz Certyfikat ukończenia kursu.

50. Kiedy otrzymam dokumenty ukończenia kursu?

Po ukończonym kursie.

X

Cenimy Twoją prywatność

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies i podobne technologie, które mogą służyć do personalizacji reklam. Szczegóły w naszej polityce prywatności. Dodatkowe informacje tutaj

Pliki cookies wykorzystywane do zapewnienia podstawowych funkcjonalności strony

Pliki cookie używane do monitorowania korzystania z naszej strony i personalizacji reklam

X

Drogi Użytkowniku Internetu,

Wiele stron internetowych zapisuje na Twoim komputerze, a dokładniej w schowku konkretnej przeglądarki (Firefox, Internet Explorer, Chrome i inne) na Twoim koncie użytkownika komputera lub telefonu, na którym łączysz się z Siecią, tzw. pliki cookie.

Zazwyczaj pliki cookie są bardzo pożyteczne. Dzięki nim zapamiętywane są Twoje indywidualne ustawienia i dzięki nim możesz się zalogować do swojej poczty.

Autorzy stron internetowych wiedzą dzięki nim, jak wielu użytkowników do nich zagląda i co konkretnie czytają, a co obchodzą z daleka.

Informacje zbierane przy użyciu plików cookie mogą też służyć do zbierania informacji o Tobie w celach handlowych. Np. jeżeli często wchodzisz na strony o książkach, będziesz widział więcej reklam księgarni.

Na szczęście, jeżeli uważasz, że obecność plików cookie narusza Twoją prywatność, możesz w każdej chwili je wyłączyć albo dla konkretnej witryny albo w ogóle dla wszystkich połączeń z Twojej przeglądarki.

W przeglądarce Mozilla Firefox

W menu "Narzędzia" wybierz "Opcje" i w nich zakładkę "Prywatność".

Przeglądarka daje Ci możliwość zaznaczenia, że nie chcesz być śledzony w ogóle albo usunięcia pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn.

W przeglądarce Microsoft Internet Explorer

W menu "Narzędzia" wybierz "Opcje internetowe" i w nich zakładkę "Prywatność".

Specjalnym suwakiem możesz regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem "Witryny" zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.

W przeglądarce Google Chrome

W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki wybierz "Narzędzia" a potem "Wyczyść dane przeglądania...". Oprócz możliwości czyszczenia plików cookie, znajduje się tam link "Więcej informacji", który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki.

W przeglądarce Opera

Przyciskiem "Opera" w lewym górnym rogu otwórz menu i wybierz w nim "Ustawienia" i dalej "Wyczyść historię przeglądania...".

Oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików cookie, jest tam też przycisk "Zarządzaj ciasteczkami..." prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn.

W przeglądarce Apple Safari

W menu "Safari" wybierz "Preferencje" i w nich zakładkę "Prywatność". Znajdziesz w niej liczne opcje dotyczące plików cookie.

W telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych

Każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia mobilnego.